Basisschool De Oversteek

Nieuwstraat 10 A 6621 KV Dreumel

  • Het kernconcept Energie vraagt om isolatie, dakbedekking en zonnepanelen.
  • Het leven en werken op de boerderij geeft veel taal en rekenmogelijkheden en we leren het leven.
  • We vieren regelmatig een feestje, waaronder de Koningsspelen
  • De leerlingenraad heeft een rol bij de verdeling van wat spullen.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De uitslag van de leerlingenquête is met de groepen 6, 7 en 8 door gesproken en wordt jaarlijks in september besproken met de leden van de MR

Tevredenheid
8,2
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

De ouders van de Oversteek wordt regelmatig gevraagd hoe zij aankijken tegen bepaalde aspecten van de school. 

Een keer per vier jaar komt er een grote enquête die helaas de laatste keer door te weinig ouders is ingevuld waarmee de uitkomst niet representatief is. Nu wij kleinere enquêtes uitzetten rondom een onderdeel zien we dat de ouders vanuit een betrokken houding dit invullen. Bij de laatste externe audit hebben de ouders aan gegeven tevreden te zijn over de school en dat m.n. de komst van social schools de band tussen school en ouders heeft verstevigd.

Tussentijds worden er kleinere tevredenheidsonderzoeken via social schools gehouden. o.a. over het afstandsonderwijs.

 

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven