Basisschool De Oversteek

Nieuwstraat 10 A 6621 KV Dreumel

Schoolfoto van Basisschool De Oversteek

Resultaten eindtoets Toelichting

Toelichting van de school

i.v.m de Corona crisis zijn de landelijke eindtoetsen voor het basisonderwijs gecanceld.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie. Toelichting

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen? Toelichting

Toelichting van de school

Wij volgen de tussenresultaten met het Leerlingvolgsysteem van CITO op de onderdelen rekenen/wiskunde, spelling, technisch en begrijpend lezen.

Bij de groepen 1 en 2 starten we met gerichte observaties over de volle breedte van de ontwikkeling bij het jonge kind.  We doen dit met de leerlijnen van Parnassys.

De school gebruikt moderne methoden die allen voldoen aan de Kerndoelen.

Het meten van vaardigheden zoals zelfstandigheid, plannen, samenwerken, creatief denken, betrokkenheid werken we de komende jaren uit en gaan deze in termen van tussendoelen formuleren zodat ook deze vaardigheden op een juiste manier kunnen worden gerealiseerd.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school? toelichting

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies? toelichting

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Terug naar boven