Basisschool De Oversteek

Nieuwstraat 10 A 6621 KV Dreumel

  • Het kernconcept Energie vraagt om isolatie, dakbedekking en zonnepanelen.
  • Het leven en werken op de boerderij geeft veel taal en rekenmogelijkheden en we leren het leven.
  • We vieren regelmatig een feestje, waaronder de Koningsspelen
  • De leerlingenraad heeft een rol bij de verdeling van wat spullen.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Losse vervangingsdagen worden intern opgevangen en Groeisaam kent een  eigen invalpool. Deze leerkrachten kennen de scholen van Groeisaam goed. 


Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school


Het gehele jaar door worden er door de school groepen en/of groepjes gemaakt die er voor moeten zorgen dat kinderen nog beter tot hun recht komen. Hierbij staat bij ons het: thuis laten voelen centraal.

Samenwerkingsvormen, het leren werken met anderen is een vaardigheid die we belangrijk vinden.

Instructie groepen op basis van leerbehoefte geeft kinderen een heel fijn gevoel.

Door de  Kernconcepten weten kinderen het verschil tussen goed met iemand kunnen spelen en goed met iemand kunnen werken.

Maar ook bij allerlei activiteiten. We laten kinderen hierin meedenken. Op schoolniveau betrekken we hier de leerlingenraad bij en in de groepen worden de kinderen betrokken bij het proces.

En...soms beslissen wij. 

Wij maken ook gebruik van de expertise in het Tech lokaal te Beneden Leeuwen en op het gebied van sport, spel en bewegen maken we gebruik van Actief Maas en Waal.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Bij het jonge kind wordt betekenisvol en doelgericht spel aangeboden en vanuit hoeken gewerkt binnen thema's die passen bij het Kernconcept.

Hierop zijn de ruimtes ingericht.

De onderwijsdoelen zijn gericht op de brede ontwikkeling van het jonge kind.

We volgen het jonge kind  met de leerlijnen van Parnassys.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Kijkend naar onze ambitie dan staan in de ochtend de instructies rekenen, lezen en spelling centraal en in de middag Burgerschap waaronder de Kernconcepten en de Vreedzame school. 

Kijkend naar de behoeften van een groep kan de onderwijstijd bij een bepaald vak verschillen.  De leerkrachten op de unit kijken in het unit zorgplan naar de behoeften en stellen dit iedere keer bij.

De kinderen krijgen 2x per week bewegingsonderwijs.


Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De Oversteek is een dorpsschool waar alle kinderen welkom is. Wel kijken we bij aanmelding of wij de juiste school zijn en of wij de passende zorg kunnen bieden. Soms kiezen wij er voor om een verlengde intake toe te passen. Vooral voor kinderen en gezinnen met een niet Nederlandse achtergrond en cultuur kan dit zeer helpend zijn om een mooie start te maken.

We werken nauw samen met het samenwerkingsverband Stromenland. Wanneer onze basiszorg in de groep ontoereikend is schakelen wij de hulp  van Stromenland in.


Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

We onderzoeken op vier gebieden waar wij in kunnen groeien:

Is ons pedagogisch handelen voldoende afgestemd?

Zijn onze instructies voldoende gevarieerd?

Is ons aanbod voldoende rijk en gevarieerd?

Kunnen wij anders organiseren waardoor we meer tijd hebben voor specifieke instructies?

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Wij werken met 2 kinderdagverblijven samen. Een kinderdagverblijf zit in het gebouw en de andere is gehuisvest in een gebouw naast de school.

Bambino en Pino 

Wij zoeken met elkaar de samenwerking om het voor het jonge kind zo optimaal mogelijk vorm te geven.

De Oversteek is geen VVE school maar richt zich wel op  woordenschatontwikkeling, taal en lezen. Ook tijdens de lessen van de Vreedzame school en tijdens het werken met Kernconcepten worden veel woorden geleerd.

Woorden worden aangeboden door ze te plaatsen in de belevingswereld van de kinderen.

Terug naar boven