Basisschool De Oversteek

Nieuwstraat 10 A 6621 KV Dreumel

Schoolfoto van Basisschool De Oversteek

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school Toelichting

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wij werken met een eigen invalpool. Deze leerkrachten kennen de scholen van SPOM goed en dat is fijn voor onze kinderen. 

We streven er naar om zoveel mogelijk dezelfde invalkrachten op school te krijgen. We beseffen dat dit in de huidige tijd een hele uitdaging is.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau) toelichting

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school


Het gehele jaar door worden er door de school groepen en/of groepjes gemaakt die er voor moeten zorgen dat kinderen nog beter tot hun recht komen. Hierbij staat bij ons het: thuis laten voelen centraal.

Samenwerkingsvormen, het leren werken met anderen is een vaardigheid die we belangrijk vinden.

Instructie groepen op basis van leerbehoefte geeft kinderen een heel fijn gevoel.

Door de  Kernconcepten weten kinderen het verschil tussen goed met iemand kunnen spelen en goed met iemand kunnen werken.

Maar ook bij allerlei activiteiten. We laten kinderen hierin meedenken. Op schoolniveau betrekken we hier de leerlingenraad bij en in de groepen worden de kinderen betrokken bij het proces.

En...soms beslissen wij. 

Wij maken ook gebruik van de expertise in het Tech lokaal te Beneden Leeuwen en op het gebied van sport, spel en bewegen maken we gebruik van Actief Maas en Waal.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Bij het jonge kind wordt doelgericht gewerkt binnen thema's. Deze thema's worden gekozen vanuit de Kernconcepten.

bijvoorbeeld: bij het kernconcept Communicatie is bij het jonge kind gekozen dit te vertalen naar het thema Sprookjes

De onderwijsdoelen zijn gericht op de brede ontwikkeling van het jonge kind.

Vanaf dit schooljaar gaan we de brede ontwikkeling van het jonge kind volgen met de leerlijnen van Parnassys.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Kijkend naar onze ambitie dan staan in de ochtend de instructies rekenen, lezen en spelling centraal en in de middag de Kernconcepten. 

Tijdens de lessen Kernconcepten staan de zaakvakken, creativiteit en natuur en techniek centraal. Dit zal in de toekomst verder worden uitgebreid.

Kijkend naar de behoeften van een groep kan de onderwijstijd bij een bepaald vak verschillen.  De leerkrachten op de unit kijken voortdurend

naar de balans binnen de onderwijstijd en de diverse vakken en onderdelen.  

Schoolbreed maken we dit jaar extra tijd vrij voor het technisch leesproces en woordenschatontwikkeling.

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De Oversteek is een dorpsschool waar elk kind welkom is. Wel kijken we bij aanmelding of wij de juiste school zijn en of wij de passende zorg kunnen bieden. Soms kiezen wij er voor om een verlengde intake toe te passen. Vooral voor kinderen en gezinnen met een niet Nederlandse achtergrond en cultuur kan dit zeer helpend zijn om een mooie start te maken.

We werken nauw samen met het samenwerkingsverband Stromenland. Wanneer onze basiszorg in de groep ontoereikend is schakelen wij de hulp  van Stromenland in.


Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven