Openbare Basisschool De Klimop

Nieuwe Schoolstraat 4 -6 4315 AW Dreischor

Schoolfoto van Openbare Basisschool De Klimop

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

We maken gebruik van een vervangerspool. (TCOZ)

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Onze school is een reguliere basisschool en biedt basisondersteuning. Dat betekent dat leerlingen die extra zorg nodig hebben, niet direct naar een andere school verwezen hoeven te worden. Extra ondersteuning door de leerkracht, de onderwijsassistente of de IB-er behoort tot de mogelijkheden. Ook ondersteuning door externen is mogelijk. Dikwijls moet daar wel onderzoek aan vooraf gaan.

Als de leerkrachten en de IB-er geen toereikende ondersteuning kunnen bieden, wordt samen met de ouders/verzorgers gezocht naar een mogelijkheid om de betreffende leerling te verplaatsen naar een andere (speciale) school voor basisonderwijs.

Alle extra zorg wordt gecoördineerd door de IB-er. Zij verzorgt ook de contacten met externen. Uiteraard altijd in overleg met de ouders/verzorgers.

Terug naar boven