JKC de Wiekslag

Dwarswyk 346 9202 CA Drachten

  • Onze school staat op een prachtige plek in een groene rustige omgeving in wijk De Wiken.
  • Met de bewoners van het naastgelegen zorgcentrum De Wiken ondernemen we vele activiteiten gedurende het schooljaar.
  • Schoolfoto van JKC de Wiekslag
  • Schoolfoto van JKC de Wiekslag
  • Schoolfoto van JKC de Wiekslag

In het kort

Toelichting van de school

Wij zijn een katholiek JKC (Jenaplan Kindcentrum) waarin respect voor alles om ons heen centraal staat. Het JKC is gericht op de opvoeding van kinderen en is daarom meer dan alleen het leren van lezen, schrijven, taal, rekenen en wereldoriëntatie. Ons JKC levert een meerwaarde aan verantwoordelijkheid dragen, zorgen voor elkaar en samen praten, werken, vieren en spelen. We vinden het belangrijk dat kinderen, hoe klein ze ook zijn, iets kunnen betekenen voor andere mensen in de wereld, dichtbij of ver weg.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Jenaplan Kindcentrum
  • Samen Uniek
  • Sociale veiligheid/welbevinden
  • Sport-en bewegen
  • Gezond Kindcentrum

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

JKC de Wiekslag is een kindcentrum ongeveer 185 kinderen. Zij zijn verdeeld over 8 stamgroepen; twee onderbouwstamgroepen 1-2, drie middenbouwgroepen 3-4-5 en drie bovenbouwgroepen 6-7-8. Het team bestaat uit 13 stamgroepsleiders, twee Coördinatoren Passend Onderwijs, drie onderwijsassistentes, een administratief medewerker, een conciërge en een directeur.

Door de kinderen van verschillende leeftijden in een stamgroep te plaatsen, werken wij bewust aan het zijn van een leefgemeenschap. Waar van- en met elkaar leren centraal staat.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
184
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Jenaplan kindcentrum (JKC) de Wiekslag.
Binnen JKC de Wiekslag bieden we een dagarrangement voor kinderen van 4-13 jaar dat bestaat uit voorschoolse opvang, onderwijs en naschoolse opvang en workshops.

Met samenwerkingspartner, kinderopvangorganisatie Eigen&Wijzer, zijn wij trots om buitenschoolse opvang te kunnen verzorgen binnen JKC de Wiekslag. Eigen&Wijzer biedt in deze samenwerking niet alleen een rustige start van de dag aan kinderen (VSO), maar ook een uitdagende middag bij de BSO.

‘Ieder kind is eigen en groeit wijzer’

Bij Eigen&Wijzer kunnen kinderen zich op eigen wijze ontwikkelen, wijzer worden. Ieder kind heeft zijn behoeften, kwaliteiten, interesses en ontwikkeldoelen. Vanuit een veilige en vertrouwde basis dagen wij kinderen uit te ontdekken wie zij zijn, nieuwsgierig in het leven te staan, probleemoplossend te denken, hun kwaliteiten te ontplooien, hun interesses te verbreden en wijzer te groeien. Dit doen wij in nauwe (integrale) samenwerking met en in de school. Wij bieden kinderen een groot gevarieerd programma aan.
Meer informatie over Eigen&Wijzer kunt u lezen op https://www.eigen-en-wijzer.nl/wij-zijn-eigenwijzer/   

Eigen&Wijzer heeft ruime ervaring in het oprichten van een kindcentrum. Samen met de BMS heeft Eigen&Wijzer al twee JKC's (Jenaplan kindcentra) en 4 IKC's (integrale kindcentra) ontwikkeld. De kern van deze samenwerking is het centraal stellen van de ontwikkeling van het kind op basis van een doorgaande pedagogische lijn. We werken vanuit dezelfde pedagogische visie op de ontwikkeling van kinderen en werken samen met de basisschool en u als ouder om in de behoeften van de kinderen te voorzien.

Het onderwijs en de opvang zijn er op gericht dat ieder kind uniek is, zichzelf mag zijn en talenten kan laten groeien. Het JKC team, dat o.a. bestaat uit leerkrachten, pedagogisch medewerkers en onderwijsassistenten staan er niet alleen voor. Het team wordt ondersteund door een team van professionals vanuit het hoofdkantoor van Eigen&Wijzer in Loosdrecht. Ook bezoekt de regiomanager, Sander Linthorst, de locatie regelmatig om bij te dragen aan een goede samenwerking.  

Voorschoolse opvang (22 kindplaatsen)
Op werkdagen bieden wij van 07.00 - 08.30 uur voorschoolse opvang. Uw kind kan rustig de dag beginnen in eigen tempo, desgewenst samen met andere kinderen ontbijten, een boek lezen of een spelletje spelen.  

Buitenschoolse opvang (22 kindplaatsen)
De openingstijden van de buitenschoolse opvang sluiten aan op de schooltijden. U maakt zelf de keuze of de eindtijd voor uw kind 17.30u of 18.30u is. De pedagogisch medewerkers zijn een vertrouwd gezicht voor de kinderen en een aanspreekpunt voor u als ouder. Het team organiseert uitdagende ontwikkelingsgerichte activiteiten, zorgen ervoor dat kinderen na schooltijd kunnen ontspannen en vooral veel plezier maken. We dagen kinderen uit om mee te denken over het activiteitenprogramma. Door hen eigenaarschap te geven, ontwikkelen ze hun talenten, leren ze samenwerken en naar elkaar te luisteren. In de vakanties werken we met een gaaf VakantieZotheid programma vol met workshops, uitdagende activiteiten en leuke uitjes.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven