Basisschool De Wiekslag

Dwarswyk 346 9202 CA Drachten

  • Onze school staat op een prachtige plek in een groene rustige omgeving in wijk De Wiken.
  • Met de bewoners van het naastgelegen zorgcentrum De Wiken ondernemen we vele activiteiten gedurende het schooljaar.
  • Schoolfoto van Basisschool De Wiekslag
  • Schoolfoto van Basisschool De Wiekslag
  • Schoolfoto van Basisschool De Wiekslag

In het kort

Toelichting van de school

Wij zijn een katholieke jenaplanschool waarin respect voor alles om ons heen centraal staat. Het onderwijs is gericht op de opvoeding van kinderen en is daarom meer dan alleen het leren van lezen, schrijven, taal, rekenen en wereldoriëntatie. Ons onderwijs levert een meerwaarde aan verantwoordelijkheid dragen, zorgen voor elkaar en samen praten, werken, vieren en spelen. We vinden het belangrijk dat kinderen, hoe klein ze ook zijn, iets kunnen betekenen voor andere mensen in de wereld, dichtbij of ver weg.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze leerlingen zijn verdeeld over 8 stamgroepen. twee stamgroepen 1-2, stamgroep 3-4, stamgroep 4-5 en tot slot twee stamgroepen 6-7-8.

Door de kinderen van verschillende leeftijden in een stamgroep te plaatsen, werken wij bewust aan het zijn van een leefgemeenschap. Waar van-  en met elkaar leren centraal staat.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
189
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven