It Heechhof

't Swin 8 9201 XZ Drachten

Schoolfoto van It Heechhof

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Indien er sprake is van ziekte, wordt er via het servicebureau van de organisatie een oproep voor vervanging gecommuniceerd. Soms worden ook leerkrachten van de eigen school ingezet die parttime werken en extra inzetbaar zijn. Vervangers kunnen voor korte periode of langere periode worden ingezet binnen de school.

Indien er geen vervanging is, worden de leerlingen de eerste dag verdeeld over de andere groepen. Soms zijn wij genoodzaakt leerlingen vrij te geven, als er geen vervanging beschikbaar is vanuit de eigen personeelsgeleding of de vervangerspool. Deze noodgreep doen wij alleen als we alle mogelijkheden hebben onderzocht en er echt geen andere oplossing is. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen
  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

SBO It Heechhôf is een openbare school voor speciaal basisonderwijs in Drachten. Wij bieden onderwijs aan leerlingen van 4 t/m 13 jaar in de regio met specifieke onderwijsbehoeften. Deze specifieke onderwijsbehoeften liggen op cognitief en/of sociaal-emotioneel gebied. Leerlingen die onze school bezoeken kenmerken zich door: beperkte cognitieve mogelijkheden, specifieke leerproblematiek, ontwikkelingsstoornissen, problematiek in het milieu, sociaal-emotionele problematiek, opvoedingsproblematiek of co-morbiditeit. De school heeft als uitgangspunt de ontwikkeling van hoofd, hart en handen en wil de talenten van leerlingen ontdekken en ontplooien. We bieden een veilige speel- en leeromgeving waarbinnen de leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. De school beschikt over specifieke kennis en expertise om onze leerlingen te begeleiden.  Om goed onderwijs op It Heechhôf te kunnen ontvangen is het verder van belang dat de leerling aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • Er moet sprake zijn van beïnvloedbaarheid. Dat wil zeggen dat de leerling profiteert van instructie, leiding, begeleiding en ondersteuning;
  • De leerling zal gedurende bepaalde momenten een zelfstandige leer- werkhouding moeten laten zien (of kunnen ontwikkelen), met uitgestelde aandacht van de leerkracht.
  • De leerlingen moeten in een groep van 15-18 leerlingen op een sociaal aanvaardbare manier kunnen functioneren.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven