OBS De Kameleon

Middelwyk 2 9202 GV Drachten

Schoolfoto van OBS De Kameleon

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de vensters-po website van OBS de Kameleon te Drachten. Op deze site vindt u algemene informatie over onze school. Voor de praktische informatie verwijs ik u graag naar onze website www.de-kameleon.nl.  

Voor een persoonlijke kennismaking met onze school nodig ik u graag uit voor een kennismakingsgesprek en rondleiding. Hiervoor kunt u telefonisch een afspraak maken.

Met vriendelijke groet namens het team, 

Durk Meijer, directeur

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kennis
  • Creatieviteit
  • Omgaan met elkaar
  • Beweging en zelfstandigheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
240
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven