Katholieke Jenaplan Basisschool St. Lukas

Pier Panderstraat 3 9203 SG Drachten

  • Elk jaar verzorgen de 8e jaars de laatste schooldag als afscheid en worden ze door de hele school en ouders toegezongen.
  • Zorg voor elkaar en elkaar helpen staat bij ons hoog in het vaandel.
  • Spelenderwijs leren de kinderen in de onderbouw al om rekening met elkaar te houden en samen te werken.
  • Wij zijn als school gecertificeerd voor Jenaplan, Gezonde school en Rots & Water school.
  • Schoolfoto van Katholieke Jenaplan Basisschool St. Lukas

In het kort

Toelichting van de school

Welkom

Wij zijn een Katholieke Jenaplan Basisschool voor 4 t/m 12 jarigen. Wij zien onze school als een thuis om uw kind gedurende ongeveer acht jaar intensief te volgen. Dit betekent goede begeleiding bij de lichamelijke, intellectuele, levensbeschouwelijke, sociale, emotionele en creatieve ontwikkeling. Onze school wil elk kind de mogelijkheden bieden zichzelf te ontwikkelen tot een evenwichtig mens. Immers, een goed enevenwichtig mens heeft aandacht en zorg voor zichzelf, de ander en de omgeving waarin hij/zij opgroeit. Hierbij vinden wij dat de steun en het vertrouwen van ouders voor de school heel belangrijk is.

De missie van onze school is "leren om te leven".

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • leren om te leven
  • positieve, open sfeer
  • team met een hart voor uw kind
  • van in control naar in contact
  • katholiek Jenaplan

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
374
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven