Christelijke Basisschool De Voorde

Flevo 186 9204 JT Drachten

Waar leren meer is dan cijfers en letters.

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Wij hebben ervoor gekozen om naast het uitzetten van een vragenlijst, waarbij de respons in het verleden te weinig was, te gaan voor gerichte panelgesprekken. Deze zullen in 2023-2024 plaats gaan vinden in samenwerking met onze MR. 

Het doel daarvan is om inhoudelijk meer input op te halen bij een van onze belangrijkste stakeholder, de ouder. 

Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven