Christelijke Basisschool De Voorde

Flevo 186 9204 JT Drachten

Waar leren meer is dan cijfers en letters.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de pagina "Mijn scholen op de kaart" van PCBO De Voorde. Wat fijn dat u hier bent. De Voorde, een school waar we vinden dat kinderen zoveel meer zijn dan cijfers en letters. Waar we met elkaar fantastische herinneringen aan de basisschooltijd willen opbouwen, waar we werken, leven en leren met elkaar  vanuit respect voor en met elkaar.

Wij hopen u via deze weg volledig te informeren over alle schoolzaken. Mocht u vragen hebben, mocht u suggesties hebben voor verbetering, dan horen we dat uiteraard graag van u via de genoemde informatie kanalen.

Met vriendelijke groeten,

Gerard Bandringa
directeur PCBO De Voorde


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Meer dan cijfers en letters
  • Building Learning Power
  • Focus op leerPROCES
  • Samen, eigenaarschap
  • Betrokken, veilig, rust

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school groeit. Het gepubliceerde aantal leerlingen is het aantal waarmee we gestart zijn. We eindigen het schooljaar 2022-2023 met ruim 430 leerlingen. Onder andere door de oplevering van de nieuwbouw in De Drachtster Vaart.

En toch............het is door de manier waarop de school is opgezet niet massaal. De onder- en bovenbouw hebben elk hun ingang en eigen ruimte waardoor ook onze kleinsten in alle veiligheid en eigen vertrouwde omgeving kunnen spelen en leren.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
393
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Binnen het gebouw van Brede School De Drait voert de MOS het beheer van de school. Ook met betrekking tot de brandveiligheid is de verantwoordelijkheid voor monitoring en oefening/ontruiming bij deze partner belegd. Dit doen we vooral ook samen. Samen met alle participanten binnen de muren van onze Brede School. In 2023 zal een externe specialist het volledige bedrijfsnoodplan gaan herschrijven. Zodra dat in werking is zullen we deze uploaden op deze plek.

Voor wat betreft sociale veiligheid en anti-pest protocol, dat is gericht op onze kanjertraining. Ook deze staat als pedagogische onderlegger centraal binnen de Brede School. Ons pestprotocol is gerelateerd aan de kanjertraining.

Terug naar boven