PCBO 't Foarhus

Dorsvloer 3 9205 BN Drachten

Schoolfoto van PCBO 't Foarhus

Het team

Toelichting van de school

Het team bestaat uit:
Groep 1-2 - juf Laura
Groep 3-4 - juf Ypie en juf Geeske
Groep 5    - meester Tom
Groep 6-7 - juf Marit
Groep 8    - meester Erwin
IB            - juf Marja 
Directeur  - juf Ingrid

Teamleden met speciale taken
Coördinator

Onderwijs Ondersteunend Personeel
Onderwijsassistent -  juf Dineke
Secretaresse -  Jeanet
Onderhoud - Henk

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Gedurende een schooljaar zijn erdoor ziekte of om andere redenen situaties waardoor een leerkracht vervangen moet worden voor een dag of voor langere tijd. Bij kortdurende vervangingssituaties hanteren we in een vaste volgorde de onderstaande stappen om te komen tot vervanging: 

  • Inval van de leerkrachten uit de vervangingspool.  Deze invalleerkrachten zijn in vaste dienst. Ze hebben ieder een eigen standplaats en zijn in vervangingssituaties de eerstaangewezen personen om de vervanging op zich te nemen. 
  • Inval door de duo-collega wanneer bovengenoemde invalster al wordt ingezet.  
  • Inval door een ander teamlid die normaal op de betreffende dag niet werkt. 
  • Inval door een onderwijsassistent onder verantwoordelijkheid van een groepsleerkracht/directie.\

Mocht er geen invalleerkracht beschikbaar zijn, dan bepaalt de directeur of:

  • We de leerlingen verdelen over de andere groepen.
  • Een groep naar huis sturen. 

De ouders worden middels Parro en op de hoogte gebracht van de inzet van een vervanger en het afwezig zijn van de desbetreffende groepsleerkracht. Dit geldt ook voor de keuze om de leerlingen te verdelen of wanneer een groep naar huis moet worden gestuurd. Via Parro en de nieuwsbrief houden we u op de hoogte wanneer zich een langdurigere vervangingssituatie voordoet. Het wordt steeds moeilijker om leerkrachten te krijgen voor vervanging en zeker om leerkrachten bij ziekte door één en dezelfde persoon te laten vervangen. We vragen hierbij om uw begrip. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Terug naar boven