Chr School voor Speciaal Basisonderwijs Sjalom

John F Kennedylaan 6 9203 JV Drachten

Schoolfoto van Chr School voor Speciaal Basisonderwijs Sjalom

In het kort

Toelichting van de school

Sjalom is een speciale basisschool. De kinderen op onze school hebben speciale begeleiding nodig in hun ontwikkeling . De mensen die op Sjalom werken geven hun die speciale begeleiding.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave

Leerlingen
187
Landelijk gemiddelde
129

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Terug naar boven