Montessorischool De Plotter

Dollard 19 9204 CK Drachten

  • Pointillisme in de bovenbouw
  • Leren kaatsen tijdens een Fryske themadag
  • We deden mee aan De 8ste Dag, in het kader van Culturele Hoofdstad 2018
  • Helaas geen gezamenlijk ontbijt, maar één en al gezelligheid tijdens het sportieve feest!
  • Sinds 2021 zijn in trotse bezit van een Tiny Forest inclusief een buitenlokaal waar we kunnen leren, ontdekken en  onderzoeken.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De resultaten zijn bekend, maar nog slechts minimaal geanalyseerd door het team. Zodra we de uitkomsten met elkaar hebben besproken, zullen we een toelichting geven in Vensters PO.

Ondertussen zijn we blij met 100% aantal respondenten en de betrokkenheid van de leerlingen.

Tevredenheid
7,4
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

We hebben helaas niet de norm behaald qua aantal respondenten (doelgroep ouders). Vergeleken met een peiling in 2017 hebben we wel een mooie vooruitgang kunnen herkennen. Toen vulde slechts 29% van de ouders de vragenlijst in.

We zullen ons beraden op nieuwe interventies zodat we bij een volgende peiling wel de norm gaan behalen.

We zijn echter tevreden over de uitkomsten en hebben vertrouwen in een grotere betrokkenheid.

Tevredenheid
7,7
Vergelijkbare scholen
7,7

Terug naar boven