Montessorischool De Plotter

Dollard 19 9204 CK Drachten

 • Leren kaatsen tijdens een Fryske themadag.
 • We deden mee aan De 8ste Dag, in het kader van Culturele Hoofdstad 2018.
 • Sinds 2021 zijn in trotse bezit van een Tiny Forest inclusief een buitenlokaal waar we kunnen leren, ontdekken en onderzoeken.
 • Kinderen uit de bovenbouw mochten een dagdeel "bouwen" ervaren op de bouwplaats van het nieuwe zwembad.
 • Zowel binnen als buiten zijn we aan het leren en genieten.

In het kort

Toelichting van de school

Montessori opvoeding en onderwijs bestaat al meer dan 100 jaar, wereldwijd. Het is in sterke mate individueel gericht onderwijs. We werken met Montessori-materialen en moderne methoden wat maakt dat kinderen intrinsiek gemotiveerd aan het werk zijn en graag leren.

Montessori-onderwijs staat er borg voor dat elke individuele leerling een ononderbroken ontwikkelingsproces kan doorlopen. Naast de cognitieve ontwikkeling richt het onderwijs zich nadrukkelijk ook op de emotionele, sociale, culturele, creatieve en lichamelijke ontplooiing van elk kind.

De Plotter: een kleinschalige Montessori-school, midden in de wijk De Drait. Waar persoonlijke aandacht onze dagelijkse werkwijze is.


Missie en visie

Kenmerken van de school

 • help mij het zelf te doen
 • vrijheid en grenzen
 • geordende leeromgeving
 • van handelen naar leren
 • zicht op leer-kracht

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school telde op 1 oktober 2020 128 leerlingen. Op 1 oktober 2021 zullen dat er 132 zijn. Onderwijs in Montessoristijl is overwegend individueel gericht onderwijs. Om die reden streven wij naar maximaal 25 kinderen in een groep. Voor schooljaar 2021-2022 zien wij geen mogelijkheden voor zij-instroom. In de onderbouwgroepen kunnen nog wel kinderen geplaatst worden.

Qua leerlingaantal willen wij een overzichtelijke school blijven, waar iedereen elkaar kent. Ons motto in deze is dan ook: "klein van schaal, maar groot in persoonlijke aandacht".

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
134
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Sinds januari 2018 hanteren wij het vijf-gelijke-dagen model. De kinderen eten met de leerkracht in de eigen groep. Tijdens de lunch verzorgen wij een gevarieerd programma.

Tijdens het buitenspelen wordt toezicht gehouden door directie, CPO en/of leerkrachten.

Wij ervaren dit als zeer positief. Kleine conflicten, indien aan de orde, kunnen meteen opgelost worden. Leuke spelmomenten worden ook door eigen teamleden gesignaleerd en kunnen in de klas nog eens benadrukt worden. We ervaren deze lunch en pauze als een waardevol moment van de dag, die we met elkaar delen.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven