o.b.s. 't Tweespan

Dorsvloer 1 9205 BN Drachten

Schoolfoto van o.b.s. 't Tweespan

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van obs 't Tweespan. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geven wij een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Leren van elkaar en met elkaar
  • Samen: Kind-leerkracht-Ouder
  • Positief doelgericht leren
  • Veilig en oog voor elkaar
  • Nu leren voor later, IMC

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
69
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Buiten de schooltijden kunnen de kinderen opgevangen worden door kinderopvang Vandaag. Zij bieden (bij voldoende deelname) van 7.00 uur tot 19.00 uur opvang aan. De opvang vindt deels in onze school plaats. Voor meer informatie kunt u terecht op http://kindvandaag.nl. 

De tussenschoolse opvang wordt door ouders gerealiseerd. Deze opvang vindt in school plaats. We hebben regelamtig overleg met de ouders over belangrijke zaken.


Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven