OBS De Bolder

De Frisia 152 9207 CZ Drachten

  • Schoolfoto van OBS De Bolder
  • Schoolfoto van OBS De Bolder
  • Schoolfoto van OBS De Bolder
  • Schoolfoto van OBS De Bolder

Het team

Toelichting van de school

OBS De Bolder is al jarenlang een stabiele, middelgrote school. Een aantal teamleden is al langere tijd werkzaam op onze school en dit zorgt voor rust en duidelijkheid. Het team bestaat uit een evenwichtige combinatie van startende tot zeer ervaren juffen én meesters. Dit zorgt voor een stevige stabiele basis met vernieuwende inzichten die zich continue ontwikkelt. 

Op De Bolder zijn naast de vaste groepsleerkrachten de volgende deskundigen aanwezig:- Een vakleerkracht gymnastiek- twee vakleerkrachten muziek- Een onderwijsassistente die o.a. ingezet wordt voor de extra zorg in de groepen- Een onderwijsassistente die ingezet wordt tijdens de pauzes- Een gedragsdeskundige- Twee specialisten Jonge Kind- Drie intern begeleiders- Vakleerkrachten godsdienst en HVO die één keer per week lesgeven in de groepen 7 & 8

zie ook: https://www.obsdebolder.nl/directieenteam

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij verlof of ziekte worden de leerkrachten vervangen en worden de ouders van de groep geïnformeerd. 

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op De Bolder zijn naast de vaste groepsleerkrachten de volgende deskundigen aanwezig:

- Een vakleerkracht gymnastiek

- twee vakleerkrachten muziek

- Een onderwijsassistente die o.a. ingezet wordt voor de extra zorg in de groepen

- Een onderwijsassistente die ingezet wordt tijdens de pauzes

- Een gedragsdeskundige

- Twee specialisten Jonge Kind

- Drie intern begeleiders

- Vakleerkrachten godsdienst en HVO die één keer per week lesgeven in de groepen 7 & 8


Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In onze schoolgids (zie https://www.obsdebolder.nl/schoolgids) vindt u op pagina 17 & 18 de klokuren 2021-2022. Hierin vindt u de uren die we per vakgebied dit schooljaar inzetten.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

In onze schoolgids ( https://www.obsdebolder.nl/schoolgids) vindt u op pagina 17 & 18 de klokuren 2021-2022. Hierin vindt u de uren die we per vakgebied dit schooljaar inzetten.

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

In de bijlage vindt u ons schoolondersteuningsprofiel. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Samen met de Peuteropvang (OINK) en de Kinderopvang (VSO/BSO) Small Steps deelt OBS De Bolder de hoofdingang. Binnen het gebouw kan iedereen overdekt naar de andere afdeling. Meerdere keren per jaar is er overleg met de verschillende partners m.b.t. de overdracht of organisatorische zaken.

Terug naar boven