OBS De Bolder

De Frisia 152 9207 CZ Drachten

  • Schoolfoto van OBS De Bolder
  • Schoolfoto van OBS De Bolder
  • Schoolfoto van OBS De Bolder
  • Schoolfoto van OBS De Bolder

In het kort

Toelichting van de school

http://www.obsdebolder.nl

Waar staan wij voor?

OBS De Bolder is een eigentijdse, openbare basisschool waar iedereen welkom is. We vinden het belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan om daar te ontdekken wat hun mogelijkheden en ambities zijn om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. In een veilige en vertrouwde omgeving helpen we de kinderen een stevige basis te leggen voor hun toekomst. Die basis bestaat uit kennis, sociale vaardigheden en zelfinzicht. Daarbij houden we er rekening mee dat ieder kind uniek is. Kinderen kunnen zich bij ons op hun eigen niveau en in hun eigen tempo ontwikkelen.

Hier onderscheiden wij ons in:

- Stabiliteit en rust

- De leerlingenraad

- Inzet specialisten (gedragskundige, muziekdocenten, vakleerkracht gymnastiek, taalspecialist en een meer -en hoogbegaafdheid specialist) 

- Goed taalonderwijs!

- Inzet Chromebooks: groep 1 t/m 5 zijn de Chromebooks ondersteunend en in de groepen 6 t/m 8 worden de basisvakken erop verwerkt.

- Projectgroep: dit is een groep die om de week bij elkaar komt en aan allerlei projecten werkt. De projectgroep is bedoeld voor leerlingen die meer uitdaging nodig hebben.

- Sport & cultuur


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Uw kind staat centraal!
  • Deskundig team (specialisten)
  • Goede resultaten
  • Cultuur & sport
  • Moderne lesmethoden (o.a. ICT)

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het laatste jaar groeide de school en had het op 1 oktober 2018 272 leerlingen verdeeld over 12 groepen. In het schooljaar 2019-2020 zijn we gestart met 13 groepen en zitten er op 1 oktober 2019 308 leerlingen bij ons op school. In het schooljaar 2020-2021 zijn we wederom gestart met 13 groepen en zitten er op 1 oktober 302 leerlingen op De Bolder. De telling stond in 2021 op 312 leerlingen verdeeld over 14 groepen. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
297
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven