OBS De Pionier

De Stoeken 1 9202 LS Drachten

 • De Pionier is voor leerlingen een veilige leerplaats. Een plek waar leerlingen leren dat zij invloed hebben op hun eigen leren.
 • De leerkrachten van de Pionier hebben we hoge verwachtingen van leerlingen. Kinderen kunnen het!
 • De peuterschool 't Flinterke zit ook bij ons in school. Samen delen wij samen het speelterrein.
 • Onze midden- en bovenbouw speelt op het grote plein en op het gras naast school.
 • Kom binnen en kijk hoe de school van binnen eruit ziet. Hoe we lesgeven en omgaan met onze leerlingen. U bent van harte WELKOM!

In het kort

Toelichting van de school


OBS De Pionier is de wijkschool in wijk De Venen te Drachten en is gehuisvest in een prachtig nieuw semipermanent gebouw.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • leergericht
 • duidelijk
 • vriendelijk
 • open
 • hoge verwachtingen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De school de Barte is in 2016-2017 gesplitst van de NT2 school en is verder gegaan als wijkschool.

De school heeft een nieuwe naam gekregen: de Pionier. Tevens is de school gaan verhuizen naar de nieuwe locatie aan de Stoeken.

Het leerlingen aantal is rond de 70 leerlingen. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
53
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven