OBS De Pionier

De Stoeken 1 9202 LS Drachten

 • De Pionier is voor leerlingen een veilige leerplaats. Een plek waar leerlingen leren dat zij invloed hebben op hun eigen leren.
 • De leerkrachten van de Pionier hebben we hoge verwachtingen van leerlingen. Kinderen kunnen het!
 • De peuterschool 't Flinterke zit ook bij ons in school. Samen delen wij samen het speelterrein.
 • Onze midden- en bovenbouw speelt op het grote plein en op het gras naast school.
 • Kom binnen en kijk hoe de school van binnen eruit ziet. Hoe we lesgeven en omgaan met onze leerlingen. U bent van harte WELKOM!

In het kort

Toelichting van de school


OBS De Pionier is de wijkschool in wijk De Venen te Drachten en is gehuisvest in een prachtig nieuw semipermanent gebouw.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Kansrijk
 • (Com-)passie
 • Wereldburgers en Openbaar
 • Kennis
 • Structuur

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In 2016-2017 is basisschool De Barte opgesplitst in NT2-school De Vlinderboom en wijkschool obs De Pionier.

Wel delen de scholen nog samen hetzelfde BRIN-nummer. In de grafiek hiernaast ziet u dan ook de leerlingaantallen van beide scholen.

Op peildatum 1 februari 2023 telt obs De Pionier 59 leerlingen.  
Op 1 februari 2024 telt de school 53 leerlingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
65
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

In dit hoofdstuk, de agenda van Social Schools en op onze website staan alle vakanties, vrije dagen en studiedagen vermeld. De schoolactiviteiten staan vermeld in de agenda van Social Schools.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven