Rooms Katholieke Basisschool Marcoen

Dennenlaan 71 4849 BD Dorst

  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Marcoen
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Marcoen
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Marcoen
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Marcoen

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Jaarlijks nemen wij een tevredenheidsonderzoek af onder alle medewerkers en leerlingen van groep 6 t/m 8. De ouders van de school worden tweejaarlijks bevraagd. De resultaten van deze enquête worden besproken met het team en de MR en vervolgens gecommuniceerd naar alle ouders. De school gebruikt de resultaten als basis voor dialoog en haalt er verbeterpunten uit. 

  

Tevredenheid
8,5
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Jaarlijks nemen wij een tevredenheidsonderzoek af onder alle medewerkers en leerlingen van groep 6 t/m 8. De ouders van de school worden tweejaarlijks bevraagd. De resultaten van deze enquête worden besproken met het team en de MR en vervolgens gecommuniceerd naar alle ouders. De school gebruikt de resultaten als basis voor dialoog en haalt er verbeterpunten uit. 
Tevredenheid
7,7
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven