Rooms Katholieke Basisschool Marcoen

Dennenlaan 71 4849 BD Dorst

  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Marcoen
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Marcoen
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Marcoen
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Marcoen

In het kort

Toelichting van de school

“Huppelend naar school, fluitend de wereld in” dat is het motto van de Marcoen. 

De Marcoen is een dorpsschool gelegen in het dorp Dorst. Wij vinden dat we op onze school er samen verantwoordelijk voor zijn dat kinderen de kennis (inzichten) en de vaardigheden opdoen die ze nodig hebben om de toekomst vol vertrouwen en met een nieuwsgierige blik tegemoet te gaan. Daaraan werken we met een enthousiast team, ouders en kinderen. 

Op deze pagina's vindt u diverse informatie over onze school. Ook kunt u diverse informatie vinden op onze website.
Wilt u onze school nog beter leren kennen? U bent van harte welkom! U kunt een afspraak maken via 0161-411376 of schoolpost@marcoen.nl 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Dorpsschool
  • Samen met ouders en leerlingen
  • Eigenheid
  • Samenwerken
  • Betrokkenheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Marcoen is een groeiende school. In Dorst vindt veel nieuwbouw plaats en veel jonge gezinnen weten het dorp te vinden. We anticiperen ieder schooljaar op het leerlingenaantal en groeien zo met het dorp mee. 

Aanmelden voor de basisschool kan vanaf 3 jaar. U kunt een afspraak maken met de directie van de school voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding. (0161-411376 of via schoolpost@marcoen.nl) Aanmelden voor onze voorschool kan vanaf een leeftijd van 1,5 jaar. 
Voor meer informatie zie onze website www.basisschool-marcoen.nl 

Onze school is de enige school in het dorp Dorst. Uitgaande van thuisnabij onderwijs gaan wij bij (een nieuwe aanmelding van) een leerling met specifieke onderwijsbehoeften altijd in gesprek met de ouders om te bekijken of wij op Marcoen kunnen voldoen aan die specifieke behoeften. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
323
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Wij werken met een 5-gelijke dagen rooster. Alle leerlingen van groep 3 t/m 8 gaan dagelijks van 8.30u tot 14.00u naar school. Zij lunchen op school met de leerkracht. De groepen 1-2 volgen ook dit rooster met uitzondering van de vrijdag, deze groepen gaan op vrijdag tot 12:00u naar school.

Vijf minuten voor aanvang van de lessen gaat de deur open. De kinderen gaan dan zelfstandig naar de klas. Tijdens de inlooptijd hebben de kinderen de tijd om hun jas en tas op te hangen en op hun plaats te gaan zitten. Ook hebben de kinderen zo de mogelijkheid even bij te praten met de juf of meester.

De inloop is bedoeld om de lessen op tijd te laten beginnen. Wij vragen u deze schooltijden te respecteren en de leerkrachten en groepen onder schooltijd niet te storen. Als gevolg van de inloop zijn de leerkrachten vóór schooltijd niet op het schoolplein, er is daar dan ook geen toezicht. Tijdens de inloop is de leerkracht er voor de leerlingen. 

Mededelingen kunt u via Ouderportaal doen, voor een gesprek kunt het beste even een afspraak maken. Afspraken met de leerkrachten vinden plaatst tussen 14:45u en 17.00u.  

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Bespreek uw vraag, zorg of probleem in alle gevallen eerst op school, liefst met de persoon waarover het gaat. Probeer samen tot een oplossing te komen. Als dat niet lukt, kunt u altijd contact opnemen met de schoolleiding of met de speciaal daarvoor aangestelde contactpersoon vertrouwenszaken, juf Vivi. Afhankelijk van de situatie zal hij of zij u verder helpen en eventueel doorverwijzen.

Voor zaken die u liever niet op school of met de contactpersoon vertrouwenszaken op school kunt bespreken, heeft Delta-onderwijs onafhankelijke vertrouwenspersonen aangesteld. Die kunnen bemiddelen of kan u verder op weg helpen, als u verdere stappen wilt nemen.   Vertrouwenspersonen

·         Roy Ploegmakers: 06 48088774
·         Eefje van Antwerpen: 06 28636387   
Meer informatie vindt u op de website van Delta-onderwijs.

Terug naar boven