Rooms Katholieke Basisschool Marcoen

Dennenlaan 71 4849 BD Dorst

  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Marcoen
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Marcoen
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Marcoen
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Marcoen
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Marcoen

In het kort

Toelichting van de school

“Huppelend naar school, fluitend de wereld in” dat is het motto van de Marcoen. 

De Marcoen is een dorpsschool gelegen in het dorp Dorst. Wij vinden dat we op onze school er samen verantwoordelijk voor zijn dat kinderen de kennis (inzichten) en de vaardigheden opdoen die ze nodig hebben om de toekomst vol vertrouwen en met een nieuwsgierige blik tegemoet te gaan. Daaraan werken we met een enthousiast team,de ouders en de kinderen. 

Op deze pagina's vindt u diverse informatie over onze school. Ook kunt u diverse informatie vinden op onze website.
Wilt u onze school nog beter leren kennen? U bent van harte welkom! U kunt een afspraak maken via 0161-411376 of schoolpost@marcoen.nl 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Dorpsschool
  • Samen met ouders en leerlingen
  • Laagdrempelig
  • Betrokken, geborgen
  • Verwondering, eigenheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Marcoen is een groeiende school. In Dorst vindt veel nieuwbouw plaats en veel jonge gezinnen weten het dorp te vinden. We groeien met name van onderaf. We anticiperen ieder schooljaar op het leerlingenaantal en groeien zo met het dorp mee. 

Aanmelden voor de basisschool kan in principe altijd. U kunt een afspraak maken met de directie van de school voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding. (0161-411376 of via schoolpost@marcoen.nl) Aanmelden voor onze voorschool kan vanaf een leeftijd van 1,5 jaar. 
Voor meer informatie zie onze website www.basisschool-marcoen.nl 

Weergave

Leerlingen
227
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Vanaf dit schooljaar starten wij met nieuwe schooltijden. Alle kinderen gaan dagelijks van 8.30u tot 14.00u naar school. Zij lunchen op school met de leerkracht. De groepen 1-2 zijn op vrijdagmiddag vrij, zij gaan op vrijdag tot 12:00u naar school.

Vijf minuten voor aanvang van de lessen gaat de zoemer. De kinderen gaan dan zelfstandig naar de klas. Tijdens de inlooptijd hebben de kinderen de tijd om hun jas en tas op te hangen en op hun plaats te gaan zitten. Ook hebben de kinderen zo de mogelijkheid even bij te praten met de juf of meester. De inloop is bedoeld om de lessen op tijd te laten beginnen. Wij vragen u deze schooltijden te respecteren en de leerkrachten en groepen onder schooltijd niet te storen. Als gevolg van de inloop zijn de leerkrachten vóór schooltijd niet op het schoolplein, er is daar dan ook geen toezicht. Tijdens de inloop is de leerkracht er voor de leerlingen. Voor een mededeling kunt u gebruik maken van het ouderportaal, via die weg kunt u ook een afspraak maken voor een gesprek.   

Veelgestelde vragen

Weergave

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Terug naar boven