Christelijk IKC De Sterrekijker

Boogschutter 71 3328 KC Dordrecht

  • Schoolfoto van Christelijk IKC De Sterrekijker
  • Schoolfoto van Christelijk IKC De Sterrekijker
  • Schoolfoto van Christelijk IKC De Sterrekijker
  • Schoolfoto van Christelijk IKC De Sterrekijker
  • Schoolfoto van Christelijk IKC De Sterrekijker

Het team

Toelichting van de school

Het team van IKC De Sterrekijker heeft zich in de laatste jaren iets verjongt. Door een mooie combinatie in het team van jonge leerkrachten en leerkrachten met meerdere jaren ervaring, kunnen wij veel leren van en met elkaar. Teamleden werken samen in de voorbereiding van de lessen,, bezoeken elkaar in de groep en vormen op deze manier en professioneel team dat erop gericht is het onderwijs elke dag een stukje beter te maken.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Op IKC De Sterrekijker wordt op vaste wijze omgegaan met het vervangen van een leerkracht, rekening houdend met een aantal prioriteiten.

Bij vervanging worden de onderstaande oplossingen op volgorde ingezet:

1.Er wordt een leerkracht geregeld via de invalpool.

2. Een ambulante leerkracht kan de groep vervangen

3. Een leerkracht uit het eigen team kan meer uren werken.

4. Een LIO-stagiaire kan zijn eigen groep draaien, de begeleidende leerkracht kan invallen in de andere groep

5. Ondersteuners, stagiaires of onderwijsassistenten vervangen de groep.

6. De leerlingen uit de groep worden verdeeld.

7. Kinderen van groep 8 worden in de periode na de eindtoets naar huis gestuurd, de leerkracht van groep 8 kan invallen (dit kan alleen als dit de dag van tevoren met de ouders wordt gecommuniceerd).  

8. Kinderen van een andere groep worden naar huis gestuurd (dit kan alleen als dit de dag van tevoren met de ouders wordt gecommuniceerd).

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De groepen 1-2 zijn bewust gekozen combinatieklassen. Vanaf groep 3 zijn er geen combinatieklassen. Onze school kent vijf groepen 1/2, twee groepen 3, twee groepen 4, twee groepen 5, twee groepen 6, twee groepen 7 en twee groepen 8. 

Bij ons op school hebben de kinderen geen vaste, eigen plek. De lokalen zijn ingericht met een diversiteit aan meubilair: leerling tafels en stoelen, taboeretten, groepstafels, statafels en instructietafels. De leerplek is afhankelijk van de leerbehoefte van het kind, het vak en de werkvorm (zelfstandig, coöperatief of leerkracht gebonden). Kinderen werken, leren en spelen niet alleen in het lokaal, maar ook op onze leerpleinen. Ook de leerpleinen zijn flexibel ingericht. Er is plaats voor zelfstandig en stil werken en leren, maar ook voor samen spelen en leren en bewegend leren. Met flexibele leerplekken komen we tegemoet aan de verschillende behoeften en leerstijlen van de kinderen. Regelmatig werken en leren de kinderen ook met behulp van een laptop.

Naast onze groepsleerkrachten zijn er een aantal leerkrachten in de school met specialistische ambulante taken.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Binnen het thematische onderwijs van de groepen 1-2 worden de verschillende vakinhouden in samenhang met elkaar aangeboden. Binnen het buitenspel, vindt bijvoorbeeld ook wereldoriëntatie, sociaal redzaam gedrag en taal/rekenonderwijs plaats.

 

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Omdat er verschillen kunnen zijn in de benodigde tijd per vak, kan de leertijd worden aangepast. Ook kunnen individuele leerlingen meer of minder leertijd per vak krijgen. Hierbij is de onderwijsbehoefte van het kind, cq de groep maatgevend.

Daarnaast wordt er op gebied van wereldoriëntatie en creatieve vorming thematisch gewerkt, wat betekent dat verschillende vakinhouden in combinatie met elkaar een plek krijgen. Zo krijgen hier ook taal- lees- en schrijfactiviteiten een plek.

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

IKC De Sterrekijker heeft een aantal ambulante leerkrachten met specialistische taken op het gebied van passend onderwijs:

- een gedragsspecialist (incl. sociale vaardigheden, sociaal-emotionele ontwikkeling, gedrag en faalangst;

- leesspecialisten en begeleiders;

- een specialist meer- en hoogbegaafdheid

Voor meer informatie verwijzen wij naar ons schoolondersteuningsprofiel.


Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven