Christelijk IKC De Sterrekijker

Boogschutter 71 3328 KC Dordrecht

  • Schoolfoto van Christelijk IKC De Sterrekijker
  • Schoolfoto van Christelijk IKC De Sterrekijker
  • Schoolfoto van Christelijk IKC De Sterrekijker
  • Schoolfoto van Christelijk IKC De Sterrekijker
  • Schoolfoto van Christelijk IKC De Sterrekijker

In het kort

Toelichting van de school

Deze schoolpagina geeft u inzicht in de resultaten van Christelijk IKC De Sterrekijker. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting op de cijfers en feiten. Zo biedt deze schoolpagina u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Welbevinden
  • Hoge verwachtingen
  • Respect
  • Professioneel
  • Christelijke identiteit

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal kinderen op IKC De Sterrekijker is de afgelopen jaren geleidelijk gegroeid. Wij hebben onze gewenste omvang bereikt en maken zodoende gebruik van een aannamebeleid waarbij de instroom afgestemd wordt op het maximum aantal kinderen (29) in een groep. 

Wij raden ouders aan om hun kind tijdig aan te melden. Voor sommige leerjaren hebben wij een wachtlijst. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
426
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De peuterspeelzaal en de buitenschoolse opvang zijn onderdeel van IKC De Sterrekijker en zijn in hetzelfde gebouw gehuisvest.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven