Prins Bernhardschool

Willaertstraat 2 3314 WZ Dordrecht

  • Gezellig samen spelen
  • Allerlei speelmogelijkheden
  • Eigen gymleerkracht kleuters t/m groep 8
  • WNT
  • In groep 5 t/m 8 heeft ieder kind een  Chromebook

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

We meten als stichting H3O iedere 2 jaar de tevredenheid van medewerkers, kinderen en ouders.

Dat doen we i.s.m. Scholen-met-Succes. Najaar 2020 was de laatste peiling. We krijgen van de leerlingen een 7,9!

Wat er uit springt is dat leerlingen en ouders het contact tussen leerkracht en leerling heel sterk vinden. Leerlingen waarderen de manier van uitleggen van de leerkracht, de duidelijkheid over regels en het feit dat de leerkrachten de kinderen een goed gevoel geven heel hoog. Daar zijn we heel trots op! Wat aandacht nodig heeft is het bespreken van de toetsen en het leren van spreekbeurten. 

Daarnaast blijft het gebouw en de verkeersveiligheid naar school een belangrijk punt van aandacht en/of zorg voor zowel de kinderen als de ouders. Met de geplande nieuwbouw hopen we hier ook stappen in te zetten. 

U leest een samenvatting van de resultaten van de tevredenheidspeiling in de bijlage. (van ouders en leerlingen) 

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

We meten als stichting H3O iedere 2 jaar de tevredenheid van medewerkers, kinderen en ouders. Dat doen we i.s.m. Scholen-met-Succes. Najaar 2020 was het vorige meetmoment (zie bijlage) 

Voor ouders springt het contact tussen leerling en hun leerkracht en de sfeer er echt uit. Ouders waarderen het dat we goed luisteren naar de ouders, waarden en normen duidelijk overbrengen en sterk bezig zijn met kennisoverdracht. Daarentegen moeten we meer aandacht besteden aan een duidelijkere informatievoorziening over hun kind en meer aanbod maken voor die kinderen die meer / uitdagender leerstof aankunnen. Deze laatste twee punten zijn dit schooljaar al goed in ontwikkeling! In februari krijgen de ouders een gloednieuwe portfoliomap met informatie over hun kind en werken we hard aan het vormgeven van ons aanbod voor meer uitdaging in de cognitieve vakken.

Ook de verkeersveiligheid rondom de school en de staat van het gebouw is een aandachtspunt. In 2024 wordt nieuwbouw verwacht en dan zal het er al heel anders uitzien. 

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven