IKC De Regenboog

Noordendijk 264 3312 AM Dordrecht

  • In de bovenbouwunit zitten leerlingen van leerling 6, 7 en 8.
  • In de middenbouwunit zitten leerlingen van leerling 3, 4 en 5
  • In de middenbouwunit zitten leerlingen van leerling 3, 4 en 5.
  • In de onderbouwunit zitten leerlingen van leerlijn 1 en 2. De peuters maken spelenderwijs kennis met de onderbouwunit.
  • Vanaf groep 4 wordt er gewerkt met de Snappet

In het kort

Toelichting van de school

IKC De Regenboog heeft twee locaties in Dordrecht. De locatie Noordendijk is de hoofdlocatie van De Regenboog en gevestigd aan de rand van het Dordtse centrum. Op de 'Staart' is de locatie Volkerakweg gevestigd. 

In de zomer van 2022 verhuist de locatie Noordendijk van Noordendijk 264 naar Noordendijk 250. Op die plek wordt op dit moment een prachtig nieuw onderkomen gerealiseerd. In hetzelfde gebouw wordt door de SDK kinderdagopvang en buitenschoolse opvang aangeboden. Benieuwd naar het nieuwe pand? Klik hier voor een sfeerimpressie. 

U bent altijd welkom voor een kennismaking. Maak daarvoor een afspraak via 078-8905625 of mail naar regenboog@h3o.nl 


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Ontplooien
  • Gezien worden
  • Samen
  • Toekomst gericht

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
229
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Vanaf schooljaar 2021/2022 worden er diverse extra activiteiten aangeboden (na schooltijd). 

Op de locatie Noordendijk zijn dit: extra lessen taal en rekenen, leesmomenten, taaltheaterlessen voor de onderbouw, bewegend leren/sportstimulatie en huiswerkbegeleiding. Vanaf maart worden deze activiteiten verder uitgebreid.

Op de locatie Volkerakweg zijn dit: smaak- en danslessen, bewegend leren en huiswerk begeleiding. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven