IKC De Regenboog Centrum/De Staart

Noordendijk 250 3311 RR Dordrecht

  • In de middenbouwunit zitten leerlingen van leerling 3, 4 en 5
  • In de middenbouwunit zitten leerlingen van leerling 3, 4 en 5.
  • In de onderbouwunit zitten leerlingen van leerlijn 1 en 2. De peuters maken spelenderwijs kennis met de onderbouwunit.
  • Vanaf groep 4 heeft iedere leerling een eigen tablet of chromebook.

In het kort

Toelichting van de school

IKC De Regenboog heeft twee locaties in Dordrecht.

Locatie Centum

De locatie Centrum is de hoofdlocatie van De Regenboog en gevestigd in een prachtig nieuw pand aan de Noordendijk 250 met volop ruimte om te groeien. Het gebouw biedt ruimte voor een basisschool, peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang. In hetzelfde gebouw wordt in de loop van het schooljaar door de SDK kinderdagopvang aangeboden. U bent altijd welkom voor een kennismaking. Maak daarvoor een afspraak via 078-8905625 of mail naar regenboogcentrum@h3o.nl 

Locatie De Staart 

De locatie De Staart is gevestigd aan de Volkerakweg 60 in de wijk Staart-Oost en beschikt over een prachtig uitdagend natuurspeelplein. In hetzelfde gebouw wordt door ons peuteropvang en buitenschoolse opvang aangeboden. U bent altijd welkom voor een kennismaking. Maak daarvoor een afspraak via 078-8905725 of mail naar regenboogdestaart@h3o.nl Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Gezien worden en ontplooien
  • Jezelf zijn samen met anderen
  • Toekomst- en talentgericht
  • Ambitieus
  • Gezond gedrag & Bewegen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze leerlingen volgen onderwijs op één van de twee locaties van De Regenboog. Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
242
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Op IKC De Regenboog worden diverse extra activiteiten aangeboden na schooltijd. 

Op IKC De Regenboog Centrum zijn dit: extra lessen taal en rekenen, leesmomenten, theaterlessen, sportstimulatie, huiswerkbegeleiding en activiteiten die gedurende het jaar op verzoek van onze leerlingen (en passend zijn bij het onderwijsaanbod) worden toegevoegd. 

Op IKC De Regenboog De Staart zijn dit: theater- en danslessen, waarin gericht aandacht is voor woordenschat en taal. Daarnaast krijgen alle kinderen van de sportcoach sportpromotie tijdens de tussenschoolse opvang en na schooltijd. Dit aanbod is afgestemd op het aanbod van het bewegingsonderwijs dat door de vakleerkracht in de gymzaal wordt gegeven tijdens schooltijd. Na schooltijd is er een huiswerkatelier ingericht waarin kinderen kunnen oefenen met technisch lezen, rekenen, leren hoe ze huiswerk maken en leren hoe ze zelf leren. Het taalatelier van het huiswerkatelier is een uitdagende plek voor begrijpend lezen.  

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven