IKC De Regenboog Centrum/De Staart

Noordendijk 250 3311 RR Dordrecht

  • IKC De Regenboog Centrum is gevestigd in het pand VOLT. Op twee verdiepingen vindt u ons IKC.
  • Alle peuters en leerlingen hebben bij Regenboog Centrum een eigen kluisje om hun jas en tas in op te bergen.
  • Het gebouw heeft drie units, onderbouw-, middenbouw- en bovenbouwunit. Er is een aparte ruimte voor de peuterspeelzaal.
  • Natuurspeelplein van IKC De Regenboog De Staart
  • Schoolfoto van IKC De Regenboog Centrum/De Staart

In het kort

Toelichting van de school

IKC De Regenboog heeft twee locaties in Dordrecht.

Locatie Centum

De locatie Centrum is de hoofdlocatie van De Regenboog en gevestigd in een prachtig nieuw pand aan de Noordendijk 250 met volop ruimte om te groeien. Het gebouw biedt ruimte voor een basisschool en peuterspeelzaal. In hetzelfde gebouw wordt door de SDK buitenschoolse opvang en kinderdagopvang aangeboden. U bent altijd welkom voor een kennismaking. Maak daarvoor een afspraak via 078-8905625 of mail naar regenboogcentrum@h3o.nl 

Locatie De Staart 

De locatie De Staart is gevestigd aan de Volkerakweg 60 in de wijk Staart-Oost en beschikt over twee prachtig uitdagende natuurspeelpleinen voor het jonge en het oudere kind. In hetzelfde gebouw wordt door ons peuteropvang en buitenschoolse opvang aangeboden. U bent altijd welkom voor een kennismaking. Maak daarvoor een afspraak via 078-8905725 of mail naar regenboogdestaart@h3o.nl Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Gezien worden en ontplooien
  • Jezelf zijn samen met anderen
  • Toekomst- en talentgericht
  • Ambitieus
  • Gezond gedrag & Bewegen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze leerlingen volgen onderwijs op één van de twee locaties van De Regenboog. Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
245
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Op IKC De Regenboog worden diverse extra activiteiten aangeboden tijdens schooltijd. 

Op IKC De Regenboog Centrum zijn dit: extra lessen taal en rekenen, leesmomenten, theaterlessen, sportstimulatie, huiswerkbegeleiding en activiteiten die gedurende het jaar op verzoek van onze leerlingen (en passend zijn bij het onderwijsaanbod) worden toegevoegd. 

Op IKC De Regenboog De Staart zijn dit: theater- en danslessen, waarin gericht aandacht is voor woordenschat en taal. Extra lezen, rekenen en huiswerkbegeleiding en begeleiding van de taalcoach. Daarnaast krijgt het jonge kind sportpromotie en leren zij veelzijdig te bewegen van de sportcoach op het natuurspeelplein. Dit beweegaanbod is afgestemd op het aanbod van het bewegingsonderwijs dat door de vakleerkracht in de gymzaal wordt gegeven. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven