christelijk IKC De Regenboog

Noordendijk 264 3312 AM Dordrecht

  • Schoolfoto van christelijk IKC De Regenboog
  • Schoolfoto van christelijk IKC De Regenboog
  • Schoolfoto van christelijk IKC De Regenboog
  • Schoolfoto van christelijk IKC De Regenboog
  • Schoolfoto van christelijk IKC De Regenboog

In het kort

Toelichting van de school

Op IKC De Regenboog ontwikkelen kinderen op een creatieve manier vaardigheden die in onze maatschappij relevant zijn. Ze ontdekken zelf hun talenten en kunnen die ook inzetten. Kinderen zijn gemotiveerd om zichzelf te blijven uitdagen en wij stimuleren hen om creatief en oplossingsgericht te denken en om zich te blijven verwonderen. Een uniek onderwijsaanbod in een activerende leeromgeving.  

Wij laten ons inspireren door Gods trouw en liefde. Kinderen maken bij ons kennis met de christelijke tradities en verhalen.  Ons mooie kindcentrum laten wij graag aan u zien!

U bent altijd welkom voor een kennismakingsgesprek. Maak daarvoor een afspraak via 078-8905625 of via regenboog@h3o.nl 


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Groeien op jouw niveau & tempo
  • Jezelf zijn samen met anderen
  • Toekomstgericht

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave

Leerlingen
242
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De Regenboog heeft voor de groepen 1 t/m 8 gelijke schooltijden

Met ingang van schooljaar 2020/2021 worden de schooltijden verlengd naar 14.30 uur. 

Veelgestelde vragen

Weergave

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Terug naar boven