Beatrixschool

Van Schendelstraat 24 3319 RN Dordrecht

Schoolfoto van Beatrixschool

In het kort

Toelichting van de school

De Beatrixschool is een school in de wijk Dubbeldam in Dordrecht. 

We staan in het midden van de wijk, met een mooi, nieuw gebouw waarin transparantie en openheid opvallen.

Iedereen is welkom op deze school als je respect hebt voor de verschillende mensen en hun achtergrond.

Er wordt lesgegeven vanuit de waarden en normen van het christelijke geloof.

Bij de aanmelding zoeken we met elkaar naar de onderwijsbehoeften van uw kind en daar proberen we bij aan te sluiten, binnen onze mogelijkheden.Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
371
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven