Oranje Nassauschool

Selma Lagerlof-erf 164 3315 AT Dordrecht

  • https://oranjenassauschool.nl/aanmelden-nieuwe-leerling
  • Wij stimuleren vriendelijk, veilig en verantwoordelijk gedrag; wij delen muntjes uit aan de kinderen en belonen zo goede voorbeelden.
  • Wij zijn Gezonde School Welbevinden én Gezonde School Bewegen & Sport

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veilig
  • Vriendelijk
  • Verantwoordelijk
  • Gezonde en Afvalvrije School
  • Met ZIN naar school

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Heeft u uw oog op onze school laten vallen, dan bent u van harte welkom voor een kennismakingsgesprek. In verband met veel interesse voor de Oranje Nassau is het belangrijk uw kind minimaal een half jaar voorafgaande aan de vierde verjaardag in te schrijven op school. Ook als u al een kind bij ons op school heeft, is op tijd aanmelding van belang. Voor meer informatie: https://oranjenassauschool.nl/aanmelden-nieuwe-leerling


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
147
Landelijk gemiddelde
212

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Op het gebied van Arbo en Veiligheid heeft de school intern ook een preventiemedewerker aangesteld. Van incidenten wordt een rapportage bijgehouden. Ook de preventiemedewerker is hiervan op de hoogte. Indien nodig hanteren wij ons protocol schorsen/verwijderen. Dit protocol is terug te vinden in het Veiligheidsplan, op www.scholenopdekaart.nl en ook op te vragen bij de directie. 

Op school is de intern begeleider tevens Aandachtfunctionaris Meldcode Kindermishandeling. 

Terug naar boven