De Albatros

Douwe Aukesstraat 1 3317 AM Dordrecht

  • Aan de Douwe Aukesstraat staat ons hoofdgebouw. Hierin geven wij de groepen 3 t/m 8 les.
  • De leerlingen en medewerkers zetten zich in om het beste uit het kind te halen.
  • Lezen en taal zijn belangrijk, daarom hebben wij een schoolbibliotheek en besteden we extra aandacht aan leesplezier!
  • Vanuit ons sociale hart bieden we schoolontbijt en schoolzwemmen aan.
  • Naast ons gezonde school certificaat voeding hebben we ook een certificaat beweging en sport en welbevinden.

Het team

Toelichting van de school

Team

Ons team bestaat uit ongeveer 25 onderwijsprofessionals. Hieronder vallen onder andere het onderwijzend personeel zoals; leerkrachten, leerkrachtondersteuners, onderwijsondersteuners maar ook het onderwijsondersteunend personeel zoals de Intern Begeleiders, orthopedagoog en de directeur.

Zoals elke school kunnen wij niet zonder de hulp van vrijwilligers, mocht u ons willen helpen horen wij dat graag!

Schoolplein en schoolgebouw

Onze school zit in een monumentaal pand in Wielwijk. Hierdoor hebben wij een authentieke uitstraling met ouderwets grote klaslokalen. Ons schoolplein gaat op de schop! Hij is nu erg groot maar slecht onderhouden. Er komen speeltoestellen die de leerlingen uitdagen om te spelen en te leren. Wij hopen dat eind 2023 de werkzaamheden gaan beginnen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Binnen de school hebben we de mogelijkheid om verlof van personeel goed op te vangen. Dit doen we met behulp van leerkrachtondersteuners.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Onze kleuters werken met het (voormalig) kaleidoscoop VVE programma. Hierdoor leren zij in de grote en de kleine kring, meerdere malen per week.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Wij hebben per week 3 uur onderwijstijdverlenging als onderdeel van het DLP programma, dit programma is door ons aanbod verweven en laat zich niet altijd even makkelijk vangen in uren en minuten.

Per week maken wij 26,5 uur. Per groep wordt gekeken waar de aandachtspunten liggen waardoor de ene groep meer uren maakt dan de andere.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Alle kinderen verdienen een passende plek in het onderwijs. Binnen passend onderwijs werken scholen samen om dit voor elk kind zo goed mogelijk te bieden. Als team van De Albatros doen wij onze uiterste best om een breed arrangement aan te bieden, maar realiseren ons ook dat daar grenzen aan zijn. We willen denken in kansen en zijn altijd bereid om in gesprek met de ouders de mogelijkheden te bekijken. Wij zien de uitdaging in de ondersteuningsbehoefte van onze leerlingen en willen dit benaderen vanuit een positief perspectief. De school zal steeds afwegen in overleg met de ouders, de leerling en eventuele externe deskundigen of voldoende ontwikkelingskansen geboden kunnen worden.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Door de inzet van een orthopedagoog hopen wij op zowel didactisch als sociaal-emotioneel extra zorg te kunnen bieden aan leerlingen. Daarnaast hebben wij een schoolpsycholoog die bij ons re-integreert.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Onze school is verbonden aan peuterspeelzaal Voorschool de Albatros. Deze peuterspeelzaal bestaat uit vier peutergroepen en valt onder SDK kinderopvang.Op de Albatros werken met het VVE programma Kaleidoscoop. Het belangrijkste uitgangspunt van kaleidoscoop is het ‘actief leren'. De educatieve methode gaat er vanuit dat kinderen kennis verwerven en vaardigheden ontwikkelen door actief betrokken te zijn bij mensen, materialen, gebeurtenissen en ideeën. Leerkrachten en leidsters ondersteunen het actief leren. Zij bieden de kinderen een uitdagende leeromgeving, helpen hen, hun spel uit te breiden, praten met de kinderen over wat ze aan het doen zijn en helpen hen om problemen zelf op te lossen. Kaleidoscoop richt zich op de brede ontwikkeling van kinderen. Dit is een positieve ontwikkeling in het kader van de doorgaande lijn.

Voorschool de Albatros:

Van Gendtstraat 2
3317AV Dordrecht
Telefoon:078-6180898
Website: www.sdk-kinderopvang.nl/locaties/albatros

Terug naar boven