De Albatros

Douwe Aukesstraat 1 3317 AM Dordrecht

  • Aan de Douwe Aukesstraat staat ons hoofdgebouw. Hierin geven wij de groepen 3 t/m 8 les.
  • De leerlingen en medewerkers zetten zich in om het beste uit het kind te halen.
  • Lezen en taal zijn belangrijk, daarom hebben wij een schoolbibliotheek en besteden we extra aandacht aan leesplezier!
  • Vanuit ons sociale hart bieden we schoolontbijt en schoolzwemmen aan.
  • Naast ons gezonde school certificaat voeding hebben we ook een certificaat beweging en sport en welbevinden.

In het kort

Toelichting van de school

Onze school is een openbare basisschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Alle leerlingen zijn bij ons welkom.

Kinderen ontwikkelen zich allemaal op hun eigen manier. Wij vinden het belangrijk dat ieder kind gezien, herkend en erkend wordt. Wij houden daarom rekening met de mogelijkheden en talenten van alle kinderen.

Daarnaast vinden wij het belangrijk dat het kind een aandeel krijgt in zijn eigen ontwikkeling. Eigenaarschap vergroot de betrokkenheid en daarmee de motivatie om te blijven leren. Persoonlijke ontwikkeling en ontwikkeling van vaardigheden en talenten bieden een stevige basis voor de toekomst. Met onze bijdrage willen we kinderen optimaal laten ontwikkelen, zodat zij ervaren dat zij gelukkig mogen zijn. Daarnaast vinden we het belangrijk om de kinderen zo goed mogelijk voor te bereiden op een leven in onze maatschappij.

Naast het onderwijs in rekenen en taal hechten wij veel waarden aan de ontwikkeling van een breed scala aan talenten. Zo bieden wij, yoga, schaken, muziek en kunst met behulp van vakdocenten aan. Ook hebben we een schooltuin en Tiny Forest welke wordt onderhouden door onze leerlingen en met behulp van hoveniers.

Wij erkennen dat de school een functie heeft in de maatschappij, en meer is dan alleen een plek waar kinderen onderwijs genieten. Wij zien onszelf als een portaal naar cultuur, sport en spel. Vanuit ons “sociale hart” verzorgen wij schoolontbijt, schoolzwemmen, praktische verkeerslessen, schoolmelk, gezonde voedingslessen en extra uren beweging. Dit kan zolang dit financieel mogelijk is. Op deze manier ondersteunen wij de kinderen en geven wij ze de kennis en handvatten om voor zichzelf te kunnen zorgen.


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Niet apart maar samen!
  • Kwalitatief goed onderwijs
  • VVE doorgaande lijn
  • Talentontwikkeling
  • "Kanjerschool"

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Albatros  is een echte wijkschool. De populatie van onze school is vergelijkbaar met de populatie in de wijk.

Juist deze diversiteit maakt dat we kunnen werken aan onze Missie en Visie, zorgen dat iedereen zichzelf mag zijn en respect heeft voor een ander.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
170
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De school heeft een continurooster met een verlengde schooltijd: tot 15 uur!

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven