De Albatros

Douwe Aukesstraat 1 3317 AM Dordrecht

  • Schoolfoto van De Albatros
  • De Gymnastieklessen zijn met een vakleerkracht
  • Kinderen luisteren naar tuinman Bob
  • Praktische verkeersles op het schoolplein

In het kort

Toelichting van de school

De Albatros is een openbare school en dat betekent dat iedereen bij ons op school welkom is, ongeacht afkomst, godsdienst, levensbeschouwing of culturele achtergrond. Wij vinden het belangrijk dat verschillende overtuigingen elkaar ontmoeten en dat er zo eerbied, verdraagzaamheid en begrip ontstaat ten opzichte van elkaar. Wij leren de kinderen met verschillen om te gaan en respect en begrip voor elkaar te hebben.

Wij onderschrijven dan ook de lijfspreuk van het openbaar onderwijs: “Niet apart maar SAMEN”.


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Niet apart maar samen!
  • Kwalitatief goed onderwijs
  • VVE doorgaande lijn
  • Talentontwikkeling
  • "Kanjerschool"

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Kindercampus De Albatros  is een echte wijkschool. De populatie van onze school is vergelijkbaar met de populatie in de wijk.

Juist deze diversiteit maakt dat we kunnen werken aan onze Missie en Visie, zorgen dat iedereen zichzelf mag zijn en respect heeft voor een ander.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
161
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De school heeft een continurooster met een verlengde schooltijd: tot 15 uur!

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven