obs De Griffioen

Rudyard Kipling-erf 123 -124 3315 AE Dordrecht

Schoolfoto van obs De Griffioen

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de startpagina van obs De Griffioen, een school die de kinderen helpt de wereld te leren begrijpen.

Wat voor een school is De Griffioen?   Op openbare basisschool De Griffioen kun je iedereen ontmoeten; zo is het in het leven ook. De Griffioen is toegankelijk voor alle kinderen, ongeacht de godsdienstige gezindheid, politieke overtuiging of afkomst. Iedereen is welkom en met iedereen wordt zoveel mogelijk rekening gehouden. Wij respecteren de diverse levensbeschouwelijke en/of maatschappelijke visies. Onderwerpen worden in de lessen van verschillende kanten belicht. Op deze manier willen wij de kinderen een goede voorbereiding op de huidige samenleving geven. Op De Griffioen willen we goed onderwijs geven. Onderwijs dat past in deze tijd en kinderen voorbereidt op het voortgezet onderwijs en op hun toekomst. Onderwijs dat kinderen helpt de wereld te leren begrijpen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • samen leren en spelen
  • positieve hoge verwachtingen
  • warm nest voor iedereen
  • koken en muziek
  • diversiteit

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
234
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven