De Keerkring

Ockenburg 44 3328 TG Dordrecht

  • Schoolfoto van De Keerkring
  • Schoolfoto van De Keerkring
  • Schoolfoto van De Keerkring
  • Schoolfoto van De Keerkring
  • Schoolfoto van De Keerkring

In het kort

Toelichting van de school

Aan de toekomst van morgen, werken wij vandaag.

OBS De Keerkring is een openbare basisschool in de Dordtse wijk Sterrenburg. De Keerkring is een brede school. Dat betekent dat uw kind bij ons terecht kan vanaf 0 jaar. Wij werken intensief samen met de COKD (kinderopvang) en de SPD (peuterspeelzaal). Wij hebben oog voor de ontwikkeling van uw kind en proberen in te zetten op het talent van uw kind.

Met behulp van een veelzijdig lesprogramma proberen wij ieder kind op zijn eigen niveau te begeleiden. De nadruk ligt op de basisvaardigheden lezen, taal en rekenen, deze lessen worden in alle groepen op 3 niveaus aangeboden. Naast de basisvaardigheden besteden wij ook aandacht aan wereldoriëntatie, creatieve vakken, bewegingsonderwijs en de sociaal emotionele ontwikkeling. 

We vinden het belangrijk dat de leerkracht zich in de leerling inleeft en wanneer er problemen zijn tussen leerlingen onderling, de kinderen laat zien wat er in de ander omgaat. We leren hen zich te verplaatsen in de ander. Praten met elkaar, maar zeker ook luisteren naar elkaar, staat dan centraal. Je kunnen uiten, fouten kunnen maken, het hoort er allemaal bij. Vanzelfsprekend wordt pesten niet getolereerd.Voor ouders staat de deur altijd open. Wie met een vraag of onduidelijkheid zit, kan na schooltijd altijd even bij de leerkracht van het kind terecht.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Modern klassikaal
  • Ondernemend
  • Kindgericht
  • Betrokken
  • Orde en rust

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Na een daling in leerlingaantal groeit de school weer. Een positieve sfeer, samenwerking met de peuterspeelzaal (SPD) en de kinderopvang (COKD), een goed inspectierapport en veel activiteiten zorgen dat meer ouders voor onze school kiezen. Door de groei starten we in februari 2015 met een derde kleutergroep.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
205
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Om het continurooster goed te kunnen draaien vragen wij een (vrijwillige) ouderbijdrage van €15,- per kwartaal.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven