School Vest

Blekersdijk 94 3311 LG Dordrecht

  • Schoolfoto van School Vest
  • Schoolfoto van School Vest
  • Schoolfoto van School Vest
  • Schoolfoto van School Vest
  • Schoolfoto van School Vest

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Leerkrachten worden vervangen door vaste invallers of door niet-groepsgebonden personeel (onderwijsassistenten)  In het uiterste geval wordt een groep verdeeld over de ander groepen in de school.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Onze school telt 17 groepen. Elke groep heeft een of twee groepsleerkrachten. Daarnaast werken er op de school drie onderwijsassistenten, een remedial teacher, twee vakleerkrachten bewegingsonderwijs, een vakleerkracht muziekonderwijs, twee intern begeleiders, een conciërge, een administratief medewerkster, een administratieve en huishoudelijke assistent en een directeur.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De kleuters volgen taal- en rekenonderwijs gedurende de hele dag. Het werken in de hoeken, het spelen van spellen, het knutselen en tekenen, alles is gericht op ondersteuning van het aanvankelijk leren rekenen en lezen.

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Op onze school werken twee intern begeleiders die er elk 6 dagdelen zijn. Onze leerkrachten zijn allen opgeleid tot remedial teacher zodat zij dit ook zelf in de klas kunnen toepassen. Daarnaast hebben we drie onderwijsassistenten die ondersteuning in de klas bieden.

Op onze school proberen we alle leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden bij hun eigen specifieke onderwijsbehoefte en dus ook op maat ondersteuning te bieden. Wat wij hierin kunnen betekenen voor leerlingen met een specifieke onderwijsondersteuningsbehoefte, kunt u lezen in ons ondersteuningsprofiel.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven