School Vest

Blekersdijk 94 3311 LG Dordrecht

  • Schoolfoto van School Vest
  • Schoolfoto van School Vest
  • Schoolfoto van School Vest
  • Schoolfoto van School Vest
  • Schoolfoto van School Vest

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij ons SchoolVenster! Met de publicatie van onze resultaten en gegevens op Scholenopdekaart.nl hopen wij u een goed beeld te geven van onze school. De gegevens komen uit DUO, van de onderwijsinspectie of hebben wij als school toegevoegd. Daar waar nodig zijn de gegevens door de school toegelicht. Wellicht tot ziens op School Vest!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veiligheid
  • Verantwoordelijkheid
  • Ontwikkelingsgericht
  • Passie
  • MuseumSchool

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De school zal in het huidige schooljaar (2023/2024) 410 leerlingen tellen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
365
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven