Christelijk IKC De Fontein

Matthijs Marisstraat 33 3314 TN Dordrecht

  • Met plezier op school, gaat het leren een stuk makkelijker.
  • Ik word geholpen om het uiteindelijk zelf te doen.
  • Het is fijn als je het samen kan doen.
  • Ik leer veel als ik speel.
  • Ik gebruik de hulpmiddelen die het beste bij de opdracht passen.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

In november 2020 hebben we ons meest recente tevredenheidsonderzoek gedaan onder onze leerlingen.

De enquête geeft een duidelijk beeld van de wijze waarop de leerlingen onze school waarderen. Het landelijk gemiddelde rapportcijfer dat leerlingen aan hun school geven is 8,11. De leerlingen van groep 5 t/m 8 op de Fontein geven een gemiddeld rapportcijfer van 8,36.

De waardering van de leerlingen voor onze school is daarmee iets hoger dan het landelijk gemiddelde.

In de bijlage kunt u zien hoe op de verschillende onderdelen is gescoord.

Tevredenheid
8,3
Vergelijkbare scholen
8,2

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

In het november 2020 is een tevredenheidsonderzoek gedaan onder onze ouders.

Het landelijk gemiddelde rapportcijfer dat ouders aan de school van hun kind geven is 7,59.
De Fontein scoort gemiddeld 7,6. De waardering van de ouders voor IKC De Fontein is daarmee gelijk aan het landelijk gemiddelde.

In de bijlagen vindt u de scores op de verschillende onderdelen.

Tevredenheid
7,7
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven