Christelijk IKC De Fontein

Matthijs Marisstraat 33 3314 TN Dordrecht

  • Met plezier op school, gaat het leren een stuk makkelijker.
  • Ik word geholpen om het uiteindelijk zelf te doen.
  • Het is fijn als je het samen kan doen.
  • Ik leer veel als ik speel.
  • Ik gebruik de hulpmiddelen die het beste bij de opdracht passen.

In het kort

Toelichting van de school

‘Samen leren en samen leven vanuit veiligheid, respect en verantwoordelijkheid’  

Op een plek waar we samen, in verbinding en in contact met elkaar leren, werken en leven. Daar ontwikkelen en groeien kinderen.

Dat is de kern van ons bestaan.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen leren, samen leven
  • Veiligheid
  • Respect
  • Verantwoordelijkheid
  • Hoofd, hart en handen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

IKC De Fontein is een echte wijkschool. De populatie van onze school is vergelijkbaar met de populatie in de wijk. Dit geldt voor onze beide locaties. Wij zijn trots op de diversiteit in de school: Dit stimuleert namelijk het werken aan respect en het omgaan met verschillen.  

 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
254
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Wij zijn een Integraal Kindcentrum (IKC). Dit betekent dat peuteropvang, basisschool en buitenschoolse opvang 1 organisatie is. Dit is een unieke situatie is Dordrecht en dit maakt dat de samenwerking en afstemming soepel verloopt.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Sociale veiligheid is een basisbehoefte voor kinderen om tot leren te komen. Wij vinden het dan ook erg belangrijk om hier alert op te zijn en preventief te handelen. Mochten zich situaties van onveiligheid voordoen dan hebben wij duidelijke werkwijzen en handvatten om de situatie aan te pakken. Ook zoeken we hierin de samenwerking met ouders: hoort u thuis iets van uw zoon of dochter, deel het met de leerkracht. Op het moment dat wij geïnformeerd zijn, kunnen we actie ondernemen. Dat gaat niet als we nergens vanaf weten.  

Terug naar boven