IKC Prinses Julianaschool

Prinses Julianaweg 2 3314 KT Dordrecht

Schoolfoto van IKC Prinses Julianaschool

In het kort

Toelichting van de school

IKC Prinses Julianaschool

"Kansrijk, dynamisch en betrokken"

Voor klassikaal onderwijs in een modern jasje en werkend binnen de zone van naaste ontwikkeling!


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Dynamisch
  • Kansrijk
  • Betrokken
  • Creatief
  • Ontwikkeling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Groep 1/2a

Juf Sandra Vos: maandag t/m vrijdag

Groep 1/2b

Meester Willem Westerkamp: maandag t/m donderdag

Juf Wendy Kornet: vrijdag

Groep 1/2c

Juf Martine de Haan: maandag, donderdag en vrijdag

Juf Ilse den Dekker: dinsdag en woensdag

Groep 3a

Juf Irene Ploeg: maandag en dinsdag

Juf Petra Bijlsma: woensdag t/m vrijdag

Groep 3/4b

Juf Daniëlle Fiege: maandag t/m vrijdag

Groep 4

Juf Lisa Teekens: maandag t/m vrijdag

Groep 5a

Juf Wendy Kornet: maandag

Juf Fabriene Blenman: dinsdag t/m vrijdag

Groep 6a

Juf Paula Veenstra: maandag t/m woensdag

Juf Bianca Waarde: donderdag en vrijdag

Groep 7a

Meester Pim de Lange: maandag t/m donderdag

Juf Thirsa den Hartog: vrijdag

Groep 8a

Meester Bert van de Griend: maandag t/m vrijdag

.

Directeur: mw. Heleen Bonninga

Management Team: mw. Petra Bijlsma, mw. Bianca Waarde

Intern begeleider: mw. Daniëlle van Welie

Onderwijs assistent: mw. Jenny Reehorst, mw. Antoinette Rosbergen, dhr. Jeffery Heijstek

Onderbouw coördinator: mw. Petra Bijlsma

Bovenbouw coördinator: mw. Bianca Waarde

ICT coördinator: dhr. Pim de Lange, dhr. Willem Westerkamp

VE coach: mw. Mirjam Wiersma

Gedragsspecialist: mw. Irene Ploeg

Rekenspecialist: mw. Petra Bijlsma, dhr. Cees Boon

Juliana XL: mw. Wendy Kornet, mw. Thirsa den Hartog

Vakleerkracht gym: mw. Ingrid Bakker

Ondersteuning groep 4b: mw. Marij van Bezooijen

Administratie: mw. Astrid van Dijk

Conciërge: dhr. Erik Flach

.

Peuteropvang

Juf Anja, juf Anna, juf Sharretti, juf Esra, juf Sanne en juf Jannie (vrijwilligster)

.

Buitenschoolse Opvang

Juf Sharretti en juf Jurmila

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
210
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Op IKC Prinses Julianaschool is het RI&E rapport aanwezig. Zowel analoog als digitaal.

Terug naar boven