Dr. H. Bavinckschool

Singel 140 3311 PE Dordrecht

Schoolfoto van Dr. H. Bavinckschool

Resultaten eindtoets Toelichting

Toelichting van de school

In schooljaar 2019-2020 is er geen eindtoets afgenomen i.v.m. het genomen besluit van de minister van Onderwijs vanwege het Corona-virus.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie. Toelichting

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen? Toelichting

Toelichting van de school

- Er is een toetskalender aanwezig.

- Halverwege en aan het eind van het jaar worden de reguliere Cito-toetsen afgenomen. Groep 8 kijgt een drempeltoets en maakt de Cito-Eind toets.

- De intern begeleider maakt samen met de leerkrachten een analyse van de behaalde resultaten. Ook wordt er een trendanalyse gemaakt.

- De resultaten worden met kinderen besproken en ze stellen hun eigen doelen samen met de leerkracht.

- Er worden groepsplannen opgesteld en geëvalueerd.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school? toelichting

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies? toelichting

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Terug naar boven