Dr. H. Bavinckschool

Singel 140 3311 PE Dordrecht

Schoolfoto van Dr. H. Bavinckschool

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

- Een aantal collega's zijn ambulant voor diverse taken en kunnen zorg dragen voor de vervanging bij verlof.

- De andere medewerkers die niet fulltime werken, willen ook nog wel eens extra werken, zeker als het om de eigen groep gaat.

- Er is een invalpoule binnen H3O.

- Als er geen vervanging is, worden de groepen op locatie Singel verdeeld.

- Als er geen vervangingsmogelijkheden zijn, zoals hierboven beschreven, dan wordt er vrij gegeven aan een groep.


Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De Bavinckschool biedt een gedegen en modern onderwijsprogramma. Kinderen krijgen instructie in de klas en werken daarnaast veel samen op de 'leerpleinen' in de school.

Het onderwijsprogramma is gericht op vaardigheden die kinderen in deze 21e eeuw nodig hebben. Daarom naast de kernvakken ook (aandacht voor):

  • Engels vanaf de kleutergroepen.
  • Presenteren.
  • Samenwerken.
  • Veilig en nuttig leren gebruiken van nieuwe media.  
  • Gymlessen door vakleerkracht.
  • Muziek, dans en drama.

De Bavinckschool is een IKC: een Integraal KindCentrum waarbij peuterwerk (peuterspeelzaal, peuteropvang) en buitenschoolse opvang (voor- en naschoolse opvang) volledig geïntegreerd zijn in de school. Er is sprake van een doorgaande lijn in visie en aanbod.    

Leonardo

Het onderwijsprogramma is gericht op het omgaan met de executieve functies. Naast het cognitieve luik is er ook aandacht voor het zijns-luik, daarnaast worden ook vakken als Spaans, programmeren en schaken gegeven door vakleerkrachten. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

- Regulier onderwijs

- Begaafden onderwijs d.m.v. Newtongroepen binnen het reguliere onderwijs

- Voltijds hoogbegaafdenonderwijs (Leonardo-afdeling)

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Meer informatie over de peuteropvang vindt u hier: https://drhbavinckschool.h3o.nl/ikc/peuters/

Terug naar boven