Dr. H. Bavinckschool

Singel 140 3311 PE Dordrecht

Schoolfoto van Dr. H. Bavinckschool

In het kort

Toelichting van de school

Bekijk: de Bavinckschool in 60 seconden

De Bavinckschool biedt regulier christelijk basisonderwijs (locatie Singel) en heeft een aparte locatie voor voltijds onderwijs aan hoogbegaafde kinderen (locatie Leonardo) in het centrum van Dordrecht. Alle kinderen zijn welkom en iedereen maakt kennis met de christelijke tradities en verhalen die in onze cultuur een belangrijke rol spelen. Onze leerlingen hebben respect voor de waarden en normen van anderen, die zich onderscheiden in kleur, status, handicap, cultuur of geloof.

U bent altijd welkom voor een kennismakingsgesprek.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Protestants-christelijk
  • IKC
  • Regulier en HB-onderwijs
  • Iedereen is welkom
  • Groei binnen eigen vermogen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De hoofdlocatie biedt plaats aan 9 groepen, waarvan 3 kleutergroepen. De Leonardo-afdeling heeft 4 groepen op een eigen locatie (Museumstraat).

De gemiddelde klassengrootte is 28 leerlingen. De kleutergroepen groeien in de loop van het jaar door de instroom van 4-jarigen, die vanaf hun verjaardag naar school mogen komen. De Leonardogroepen bieden plaats aan 21 kinderen per groep.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
311
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De Bavinckschool biedt professionele peuteropvang en buitenschoolse opvang aan. De buitenschoolse opvang is toegankelijk voor schooltijd, na schooltijd en in de vakanties. De pedagogisch medewerkers werken vanuit dezelfde visie als de school en en werken intensief samen met de school.

  

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven