IKC de Wereldwijzer

Doelstraat 13 3311 XD Dordrecht

  • Schoolfoto van IKC de Wereldwijzer
  • Schoolfoto van IKC de Wereldwijzer
  • Schoolfoto van IKC de Wereldwijzer
  • Schoolfoto van IKC de Wereldwijzer
  • Schoolfoto van IKC de Wereldwijzer

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij vervanging of verlof wordt

  •  intern een beroep gedaan op leerkrachten die parttime werken.
  • extern vervanging gezocht
  • intern ambulant personeel ingeschakeld
  • indien nodig niveaugroepen samengevoegd

in het uiterste geval worden leerlingen naar huis gestuurd. Hierover wordt u altijd geïnformeerd. Mocht u niet bereikbaar zijn dan wordt er opvang op school geregeld. De afgelopen jaren hebben we door lesuitval nog geen groep naar huis hoeven sturen.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Terug naar boven