Dordtse Vrije School

Dubbelmondestraat 1 3312 NB Dordrecht

  • Schoolfoto van Dordtse Vrije School
  • Schoolfoto van Dordtse Vrije School
  • Schoolfoto van Dordtse Vrije School
  • Schoolfoto van Dordtse Vrije School
  • Schoolfoto van Dordtse Vrije School

In het kort

Toelichting van de school

Het is één van die vragen waar je als ouders voor staat: 'Welke school is het beste voor mijn kind?' Waar baseer je de uiteindelijke keuze nu precies op? Het liefst toch op zoveel mogelijk informatie.

Op de Dordtse Vrije School leren kinderen, net als op iedere basisschool in Nederland, lezen, schrijven en rekenen. Maar het aanbod binnen het Vrijeschoolonderwijs is breder dan het reguliere aanbod. Het is belangrijk dat kinderen naast het leren van bijvoorbeeld taal en rekenen ook zelfvertrouwen, durf, creativiteit en een open blik ontwikkelen. Onderwijs voor hoofd, hart en handen. Zodat kinderen de wereld vol zelfvertrouwen tegemoet kunnen treden en uit kunnen groeien tot zelfstandige mensen, met een groot gevoel voor eigenwaarde.

Wilt u meer weten over de Dordtse Vrije School ? Wij nodigen u van harte uit voor een nadere kennismaking! Meer informatie over het vrijeschoolonderwijs? Klik hier voor informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Steeds meer ouders kiezen voor het vrijeschoolonderwijs. De Dordtse Vrije School is een warme en gezellige school en heeft jaarlijks ongeveer 280 leerlingen. De leerlingen kennen elkaar bijna allemaal, de leerkrachten kennen eveneens alle leerlingen. Sinds een aantal jaren is de school enorm aan het groeien. Inmiddels zijn er vijf kleuterklassen en daarnaast klas 1 t/m 6 (groep 3 t/m 8). In schooljaar 2019/2020 gaat een tweede groep 3 van start. De school hoopt in schooljaar 2020/2021 naast de huidige locatie te kunnen starten op een tweede locatie in Dordrecht.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
317
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven