Openbare Basisschool de Bever

Chico Mendesring 188 3315 MB Dordrecht

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool de Bever
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool de Bever
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool de Bever

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Speciale aandacht voor kinderen

Op basisschool de Bever is er veel ruimte en aandacht voor kinderen die meer moeite hebben met leren. Wij hebben een onderwijsassistente in dienst die extra ondersteuning kan bieden aan kinderen die dat nodig hebben. Daarnaast zijn er ook faciliteiten voor kinderen die sneller door de leerstof heen kunnen. Zij kunnen deelnemen aan een 'plusgroep' onder begeleiding van één van onze leerkrachten. Het uitstroomprofiel en het CITO gemiddelde laat daardoor een grillig beeld zien. Wij halen het maximale uit uw kind en zorgen voor een passende plaats in het Voortgezet Onderwijs.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Voor ieder kind, een passende plek!

Cito eindtoetsresultaten van kinderen, komen niet altijd overeen met de mogelijkheden van een kind. Een toets is namelijk een moment opname. Basisschool de Bever kijkt naar de algehele ontwikkeling gedurende alle schooljaren van een kind. Daarnaast spelen alle ontwikkelde competenties een rol en niet alleen de cognitieve vaardigheden die kinderen op school ontwikkelen. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Een 'groene' school

Het laatste inspectieonderzoek heeft in schooljaar 2013-2014 plaatsgevonden. Basisschool de Bever kreeg het basisarrangement toegekend. De inspecteur was tevreden.

Terug naar boven