Openbare Basisschool de Bever

Chico Mendesring 188 3315 MB Dordrecht

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool de Bever
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool de Bever
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool de Bever

In het kort

Toelichting van de school

Openbaar Daltononderwijs voor iedereen. Samen bouwen aan de basis van 0 tot 12 jaar! De Bever is een dynamische basisschool waar kinderen zich actief spelen en lerend ontwikkelen. We willen dat alle kinderen hun mogelijkheden en talenten benutten. Daarbij houden we rekening met de verschillen tussen kinderen. We stimuleren kinderen om het beste uit zichzelf te halen.

Zelfstandigheid, samenwerken en verantwoordelijkheid staan hierbij centraal. 

Op De Bever werken goede en enthousiaste leerkrachten. We vinden het belangrijk dat de kinderen leren in een aantrekkelijke omgeving en in een goede sfeer. We maken gebruik van moderne leermiddelen. Zo krijgen en houden kinderen zin in leren! 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Daltongecertificeerd
  • Zelfstandigheid
  • Verantwoordelijkheid
  • Samenwerkend leren
  • Reflecterend vermogen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Rond 1994 is de wijk waarin de Bever staat, opgebouwd. De school is in die periode snel gegroeid. Door de crisis, worden er weinig huizen verkocht. Daardoor vestigen weinig jonge gezinnen in de wijk. Het leerlingaantal daalt om die reden sterk in de laatste jaren. In 2016 verwachten wij stabilisatie in ons leerlingaantal.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
189
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Wij hebben dagelijks een overblijf m.u.v. de woensdag.

U kunt bij de COKD en SDK het gehele jaar gebruik maken van opvang voor uw kind(eren).

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven