De Driehoek

Driehoek 40 3328 KG Dordrecht

  • Schoolfoto van De Driehoek
  • Schoolfoto van De Driehoek
  • Schoolfoto van De Driehoek
  • Schoolfoto van De Driehoek
  • Schoolfoto van De Driehoek

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wij maken gebruik van vaste invallers en duo-partners bij vervanging. Daarnaast kunnen wij terugvallen op een invalpool.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Ons uitgangspunt is dat zo min mogelijk kinderen de overstap hoeven te maken naar het speciaal onderwijs. Daarbij is het van belang tegemoet te komen aan de onderwijsbehoefte van het kind. Voorop staat dat het kind gelukkig naar school gaat en zich zo goed mogelijk blijft ontwikkelen. De groepsleiders werken hierbij samen met de intern begeleider, de ouders, de directeur en als dat nodig is met externe hulp. Een ‘leerling met zorg’ is een kind, bij wie de ontwikkeling stagneert. We kijken naar het gedrag, de sociaal-emotionele ontwikkeling, de werkhouding en de cognitieve mogelijkheden van het kind.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven