MKC Mozaïek

Nassauweg 94 3314 JR Dordrecht

  • Het montessorimateriaal geeft kinderen de gelegenheid om de zintuigen te ontwikkelen.
  • Een bovenbouwleerling leest voor aan een groepje onderbouwleerlingen
  • Een 3-tal  peuters is geconcentreerd aan het werk met knippen en plakken.
  • In het echt waarnemen hoe een slak kruipt, beweegt en eet.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In schooljaar 2017-2018 gingen 16 kinderen naar de volgende typen van voortgezet onderwijs:

VMBO bb/kb       5 leerlingen

vmbo TL             2 leerlingen

HAVO                 3 leerlingen

VWO                   6  leerlingen

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Twee keer per jaar maken alle kinderen van groep 3 t/m 8 Cito-toetsen. De resultaten worden geanalyseerd en hieruit volgen (indien noodzakelijk) verbeterplannen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Plaatsing in het voortgezet onderwijs gebeurt door ouders. Na een uitgebreid adviesgesprek met de leerkracht waarbij zowel de ouders als de leerling aanwezig zijn, wordt een definitief advies bepaalt. De leerkracht vult samen met de ouders het portfolio in, waarna de ouders bepalen naar welke vervolgschool het kind gaat. Het schooladvies is gebaseerd op een 3-tal factoren: 1. de opbrengsten van de leerlingen over de schoolperiode (zowel CITO als andere toetsingsinstrumenten)   2. de werkhouding en motivatie van de leerling    3. het inzicht van de bovenbouwleerkracht. 

De leerkrachten informeren zo nodig de brugklascoördinatoren van de vervolgschool over een leerling, mocht hier aanleiding voor zijn.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven