MKC Mozaïek

Nassauweg 94 3314 JR Dordrecht

  • Het montessorimateriaal geeft kinderen de gelegenheid om de zintuigen te ontwikkelen.
  • Een bovenbouwleerling leest voor aan een groepje onderbouwleerlingen
  • Een 3-tal  peuters is geconcentreerd aan het werk met knippen en plakken.
  • In het echt waarnemen hoe een slak kruipt, beweegt en eet.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In schooljaar 2017-2018 gingen 16 kinderen naar de volgende typen van voortgezet onderwijs:

VMBO bb/kb       5 leerlingen

vmbo TL             2 leerlingen

HAVO                 3 leerlingen

VWO                   6  leerlingen

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Twee keer per jaar maken alle kinderen van groep 3 t/m 8 Cito-toetsen. De resultaten worden geanalyseerd en hieruit volgen (indien noodzakelijk) verbeterplannen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Plaatsing in het voortgezet onderwijs gebeurt door ouders. Na een uitgebreid adviesgesprek met de leerkracht waarbij zowel de ouders als de leerling aanwezig zijn, wordt een definitief advies bepaalt. De leerkracht vult samen met de ouders het portfolio in, waarna de ouders bepalen naar welke vervolgschool het kind gaat. Het schooladvies is gebaseerd op een 3-tal factoren: 1. de opbrengsten van de leerlingen over de schoolperiode (zowel CITO als andere toetsingsinstrumenten)   2. de werkhouding en motivatie van de leerling    3. het inzicht van de bovenbouwleerkracht. 

De leerkrachten informeren zo nodig de brugklascoördinatoren van de vervolgschool over een leerling, mocht hier aanleiding voor zijn.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In het bijgevoegde Rapport van bevindingen van juni 2017 kunt u  lezen hoe de inspectie de school beoordeelt.

Terug naar boven