MKC Mozaïek

Nassauweg 94 3314 JR Dordrecht

  • Het montessorimateriaal geeft kinderen de gelegenheid om de zintuigen te ontwikkelen.
  • Een bovenbouwleerling leest voor aan een groepje onderbouwleerlingen
  • Een 3-tal  peuters is geconcentreerd aan het werk met knippen en plakken.
  • In het echt waarnemen hoe een slak kruipt, beweegt en eet.

Het team

Toelichting van de school

In het schoolplan 2015-2019 kunt u in het Hoofdstuk: Personeel  informatie vinden over het personeel  van MKC Mozaiek.


Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Op Mozaïek zijn 3 leerkrachten met een full-time aanstelling; de overige 21 leerkrachten en het overige personeel hebben allemaal een part-time baan. In geval van ziekte vervangt de parttimer uit dezelfde groep de zieke leerkracht ( indien organisatorisch mogelijk). Bij langdurige ziekte wordt gebruik gemaakt van de invalpool van het bestuur.

Buitengewoon verlof ( zwangerschapsverlof of ouderschapsverlof) worden veelal vervangen door externe kandidaten, waarbij de voorkeur uitgaat naar leerkrachten in het bezit van een montessori-diploma.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

In ons centrum hebben we zowel een vakleerkracht muziek/ dans als een vakleerkracht gymnastiek. Alle kinderen vanaf groep 1 krijgen wekelijks zang/danslessen in het muzieklokaal en gymnastiek in onze mooie sportaccommodatie. 

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Deze tijd is in ons onderwijs niet vastgelegd. Elke dag wordt er gewerkt aan de basisvakken lezen, taal, rekenen/wiskunde, maar tijdens het vak Kosmisch onderwijs ( dat hier genoemd wordt als Wereldoriëntatie) zijn kinderen ook met lezen en taal bezig. 

Het ene kind moet meer tijd besteden aan het ene vak, terwijl een ander kind zich juist moet richten op een ander onderdeel van het leren. Naast al deze 'harde' vakken besteden we ook aandacht aan de zachte kanten van het leren ( de vaardigheden) zoals leren luisteren, samenwerken, spreken in het openbaar, leren plannen, enz.

Niet al het leren is meetbaar, want het kan ook merkbaar zijn. Onze visie is dat kinderen vanuit intrinsieke motivatie om te leren verder komen dan dat het door een vastgesteld patroon van onderwijstijd is vastgelegd.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Momenteel wordt aan het nieuwe format van het  Schoolondersteuningsprofiel gewerkt.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven