MKC Mozaïek

Nassauweg 94 3314 JR Dordrecht

  • Het montessorimateriaal geeft kinderen de gelegenheid om de zintuigen te ontwikkelen.
  • Een bovenbouwleerling leest voor aan een groepje onderbouwleerlingen
  • Een 3-tal  peuters is geconcentreerd aan het werk met knippen en plakken.
  • In het echt waarnemen hoe een slak kruipt, beweegt en eet.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij Montessori Kindcentrum Mozaïek.

Wij bieden onderwijs en opvoeding volgens de ideeën van Maria Montessori aan kinderen van 0 tot 13 jaar.

We zijn het hele jaar geopend, 5 dagen per week van 7 uur tot 18.30 uur.

Ons gebouw is ontworpen en ingericht volgens de modernste onderwijsideeën.

Ons Montessori Kindcentrum wil vooral een inspirerende, veilige en vertrouwde leer-, speel- en werkomgeving bieden, waarin kinderen en ouders zich welkom voelen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • montessorionderwijs
  • help mij het zelf te doen
  • kunst- en cultuurlijn
  • doorgaande lijn 0- 13 jaar
  • vrijheid in gebondenheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op 1 oktober 2022 had de school 289 basisschoolleerlingen verdeeld over 12 groepen.  (4 onderbouwgroepen/ 4 middenbouwgroepen /4 bovenbouwgroepen).Verder zijn er 2 peutergroepen en 1 groep voor dagopvang 0-4 jaar.

In de onderbouw zitten de 4 en 5-jarigen

In de middenbouw de 6, 7 en 8 jarigen

In de bovenbouw de 9, 10 ,11 en 12 jarigen

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
291
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

We werken met een continurooster. Alle kinderen blijven tussen de middag over. De kinderen eten samen met de leerkracht in het eigen lokaal ( of buiten met mooi weer). In de onderbouw wordt er door ouders geassisteerd. Na het eten gaan de kinderen buiten spelen, waarbij vaste overblijfkrachten de zorg voor de kinderen dragen. Omdat het samen, gezond, eten een wezenlijk onderdeel is van het montessorionderwijs vinden wij het belangrijk dat alle kinderen op school eten.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Binnen de Stichting OPOD is een vertrouwenspersoon aangesteld. De naam staat in de schoolgids.

Terug naar boven