Openbaar Jenaplan basisonderwijs de Statenschool

Hofstraat 5 3311 XH Dordrecht

  • Leren met je handen: de zorg voor de wereld om je heen. Ookwel 'natuurlijk leren' genoemd.
  • Leerdoel voor de taalles: het leren lezen van een recept (voor soep). Aansluitend de praktische uitwerking: zelf de soep maken!
  • Iedere 6 weken staat er een W.O. thema centraal. De kinderen leren van elkaar: de 'expert'.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het vinden van de juiste mensen die onze vaste stamgroepleiders kunnen vervangen, heeft onze constante aandacht. Binnen de school en haar bestuur kunnen we gebruik maken van  een vervangingspool. 

Kort verlof (even naar de huisarts bijvoorbeeld) vangen wij op door interne vervanging. 

Als een leerkracht ziek is dan zoeken wij in de eerste instantie naar een vervanger.

Mocht dit niet lukken dan verdelen we de kinderen over de overige groepen.

De laatste optie is dat we een klas naar huis sturen. En dat vinden we heel erg vervelend. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Binnen het jenaplan onderwijs geloven wij in het geïntegreerd aanbod. Je kunt zeggen; leren terwijl je niet eens merkt dat je aan het leren bent. Alle kerndoelen zitten in het aangeboden thema van die week. Hierbij kunt u denken aan de fijne en grove motoriek, ruimtelijk inzicht, kleuren, vormen,filosoferen concentratie enz. Zo zijn er relaties tussen de aangeboden onderdelen zichtbaar en begrijpen leerlingen de context veel beter. Want iedere situatie kan een andere context geven. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Terug naar boven